[tintuc]

*** Đĩa CD chính hãng các Trung tâm sản xuất tại Trung Quốc, mới 100% chưa qua sử dụng, chất lượng âm thanh rất hay, test bộ dàn Audio tốt.

 *** Giá đĩa CD đã được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD.

 *** Giá đĩa CD đã bao phí ship và phí COD (Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng).

        LH: Thanh Châu - 0963.797977


Giá 300.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc Thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay, CD sản xuất tại HongKong

Giá 300.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc Thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay, CD sản xuất tại HongKong


Giá 150.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc Thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay, CD sản xuất tại Việt NamGiá 200.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc Thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay, CD sản xuất tại Việt Nam

Giá 350.000đ; CD sản xuất tại Trung Quốc mới nguyên seal 100%, CD hoà tấu Đàn Tranh rất hay của nghệ sỹ Li Wei

Giá 250.000đ; CD sản xuất tại Trung Quốc mới nguyên seal 100%, CD Ghitar  rất hay

Giá 200.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc Thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay, CD sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc Thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay, CD sản xuất tại Việt Nam

Giá 250.000đ; CD sản xuất tại Trung Quốc mới nguyên seal 100%, CD Ghitar Test bộ dàn Audio rất hay

Giá 250.000đ; CD sản xuất tại Trung Quốc mới nguyên seal 100%, Giọng nam trầm rất hay


Giá 200.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc Thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay, CD sản xuất tại Việt Nam

Giá 200.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc Thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay, CD sản xuất tại Việt Nam

Giá 180.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc rất hay, CD sản xuất tại Việt Nam


Giá 100.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc Thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay, CD sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc Thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay, CD sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc Thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay, CD sản xuất tại Việt Nam


Giá 200.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc Thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay


Giá 200.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc Thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay

Giá 200.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc Thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay; Tạm hết hàng

Giá 200.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc Thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc & Test bộ dàn rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai năm 2022

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc & Test bộ dàn rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai năm 2021

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc & Test bộ dàn rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai năm 2020

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc & Test bộ dàn rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai năm 2019

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc & Test bộ dàn rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai năm 2016

Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%

Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD hát đệm Ghiatr rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%

Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD hát đệm Ghitar rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%

Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD hát đệm Ghitar rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%

Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%

Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%, Phôi Gold

Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%

Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%, Phôi Gold

Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD Hoà tấu Violon rất hay; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay; CD mới nguyên Seal 100%

Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD Hoà tấu Ghitar bất hủ rất hay; CD mới nguyên Seal 100%

Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%

Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD hoà tấu Cello & Ghitar rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 300.000đ; Sản xuất tại Trung Quốc; CD Hoà tấu Cello & Violon rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ; Sản xuất tại Trung Quốc; CD Các bài nhạc trong film Tam Quốc Diễn Nghĩa; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 120.000đ; Sản xuất tái bản tại Việt Nam, Phôi đẹp; CD nhạc cụ Trống, Test bộ dàn rất hay

Giá 120.000đ; Sản xuất tái bản tại Việt Nam, Phôi đẹp; CD Test bộ dàn rất hay

Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc, Phôi Gold; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%

Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%

Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD được tuyển chọn các bài nhạc rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD Hoà tấu Ghiatr rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ; Sản xuất tái bản tại Trung Quốc; CD Hoà tấu nhạc cụ Trống rất hay, Test bộ dàn Audio tốt; CD mới nguyên Seal 100%

Giá 300.000đ; CD thể hiện các bài nhạc trong film Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Thuỷ Hử rất hay, CD mới nguyên Seal 100%Giá 300.000đ; CD Hoà tấu Ghitar bất hủ, nghe đêm khuya rất hay, CD mới nguyên Seal 100%

Giá 300.000đ; CD Hoà tấu Ghitar bất hủ, nghe đêm khuya rất hay, CD mới nguyên Seal 100%

Giá 300.000đ; CD Hoà tấu Ghitar bất hủ, nghe đêm khuya rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 300.000đ; CD Hoà tấu Ghitar bất hủ, nghe đêm khuya rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 320.000đ; CD Hoà tấu đàn Tỳ Bà rất hay, CD mới nguyên Seal 100%

Giá 320.000đ; CD Test hay, Phôi Gold, CD Mới nguyên Seal 100%

Giá 300.000đ; CD Hoà tấu Saxophone rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 300.000đ; CD nhạc cụ Trống rất hay, CD mới nguyên Seal 100%

Giá 300.000đ; CD nhạc cụ Trống rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 300.000đ; CD Hoà tấu đàn Cello kết hợp với đàn Piano rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 300.000đ; CD Hoà tấu đàn Cello kết hợp với đàn Tranh & Sáo rất hay, CD mới nguyên Seal 100%

Giá 300.000đ; CD Hoà tấu đàn Cello  rất hay, CD mới nguyên Seal 100%

Giá 320.000đ; CD Hoà tấu đàn tranh rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 300.000đ; CD Hoà tấu đàn tranh rất hay, 
CD mới nguyên Seal 100%

Giá 300.000đ; CD Hoà tấu đàn tranh rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 300.000đ; CD Hoà tấu đàn tranh rất hay, CD mới nguyên Seal 100%

Giá 300.000đ; CD Hoà tấu đàn tranh rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 300.000đ; CD Hoà tấu đàn tranh rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ; CD Hoà tấu đàn Tỳ Bà của nghệ sỹ ZhaoCong rất hay, test bộ dàn Audio rất hay; CD mới nguyên Seal 100%

Giá 320.000đ; CD Hoà tấu đàn Tỳ Bà của nghệ sỹ ZhaoCong rất hay, CD mới nguyên Seal 100%Giá 300.000đ; CD Hoà tấu đàn Tỳ Bà của 12 nữ nghệ sỹ  rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 300.000đ; CD Hoà tấu đàn Tỳ Bà của nghệ sỹ ZhaoCong rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 320.000đ; CD Hoà tấu đàn Cổ Cầm, Nghe nhạc & thưởng thức Trà Đạo rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 320.000đ; CD Hoà tấu đàn Cổ Cầm, Nghe nhạc & thưởng thức Trà Đạo rất hay, CD mới nguyên Seal 100%

Giá 320.000đ; CD Hoà tấu đàn Cổ Cầm, Nghe nhạc & thưởng thức Trà Đạo rất hay, CD mới nguyên Seal 100%
Giá 320.000đ; CD Hoà tấu đàn Cổ Cầm, Nghe nhạc & thưởng thức Trà Đạo rất hay, CD mới nguyên Seal 100%

Giá 320.000đ; CD Hoà tấu đàn Cổ Cầm, Nghe nhạc & thưởng thức Trà Đạo rất hay, 
CD mới nguyên Seal 100%


Giá 300.000đ; CD Hoà tấu đàn Harp rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 300.000đ; CD Hoà tấu đàn Cò rất hay, CD mới nguyên Seal 100%

Giá 320.000đ; CD Hoà tấu nhạc Thiền, Nghe nhạc & thưởng thức Trà Đạo rất hay, 
CD mới nguyên Seal 100%


Giá 320.000đ; CD nhạc Cổ Cầm & Sáo Trúc rất hay, CD mới nguyên Seal 100%

Giá 300.000đ; CD nhạc trữ tình rất hay, CD mới nguyên Seal 100%

Giá 300.000đ; CD nhạc trữ tình của ca sỹ Yao Si Ting, có bài Hotel California rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 300.000đ; CD nhạc trữ tình của ca sỹ Yao Si Ting rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 300.000đ; CD nhạc trữ tình của ca sỹ Yao Si Ting rất hay, CD mới nguyên Seal 100%

Giá 300.000đ; CD thể hiện các bài nhạc trong film Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Thuỷ Hử rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 300.000đ; CD chơi trống Da, Test bộ dàn rất rất hay, CD mới nguyên Seal 100%

Giá 300.000đ; CD hát & đệm đàn Ghitar, Test bộ dàn rất rất hay, 
CD mới nguyên Seal 100%Giá 320.000đ; CD có các bài Mùa thu lá bay, Ánh trăng hiểu lòng tôi.... rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 320.000đ; CD Test bộ dàn rất rất hay, CD mới nguyên Seal 100%


Giá 150.000đ

Giá 150.000đ


Giá 150.000đ


Giá 150.000đ
 [/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top