[tintuc]

AKAI 747 tuyệt đẹp, Hub jin, máy hoạt động tốt tất cả các chức năng, chơi băng 4 Track, chất âm rất hay. Giá giao lưu 49 triệu


AKAI 635D rất đẹp, Hub jin, máy hoạt động tốt tất cả các chức năng, chơi băng 4 Track, chất âm rất hay. Giá giao lưu 31 triệu
AKAI 635D rất đẹp, Hub jin, máy hoạt động tốt tất cả các chức năng, chơi băng 4 Track, chất âm rất hay. Giá giao lưu 23 triệu


TEAC A-6300 rất đẹp, Hub Jin theo máy, máy hoạt động tốt tất cả các chức năng, chơi băng 4 Track, chất âm rất hay. Giá giao lưu 13,5 triệu

TEAC A-3300S hoạt động tốt tất cả các chức năng, thu phát 4 Track, có Hub kèm theo máy. Giá giao lưu 8,5 triệu [/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top