[tintuc]

TEAC A-6300MKII hoạt động tốt tất cả các chức năng, thu phát 4 Track, có Hub Jin TEAC kèm theo máy. Giá giao lưu 16 triệu

     

   

  
  

TEAC A-3300S hoạt động tốt tất cả các chức năng, thu phát 4 Track, có Hub kèm theo máy. Giá giao lưu 9,5 triệu


 [/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top