[tintuc]

          Đồng giá 100.000đ/1CD, Mua 05CD tặng thêm 01 CD,
                                   Free ship chậm COD

*** Đĩa CD Nhạc Vàng Tái Bản tại Việt Nam, chưa qua sử dụng, mới 100%, chất lượng âm thanh trung thực rất hay, đồng giá 100.000đ/1CD.   

             *** Giá đĩa CD đã bao phí ship tận nhà và phí COD (Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng).

     LH: Thanh Châu - 0963.797977


Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ, CD Fake tại USA, phôi sọc mã vạch

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ, CD Fake tại USA, phôi sọc mã vạch

Giá 100.000đ, CD chuyển từ gốc băng Casset

Giá 100.000đ, CD Fake tại USA, phôi sọc mã vạch

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 120.000đ; CD fake USA; Phôi sọc mã vạch

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

Giá 100.000đ

 Giá 100.000đ

 Giá 100.000đ

 Giá 100.000đ

Giá 200.000đ/1 Bộ 02CD, Âm thanh 1975

 Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 215 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN -213 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 212 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 211 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 210 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 209 ; Giá 200.000đ/1 bộ 2CD

Mã Số: VN - 208 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 207 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 206 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 205 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 204 ; Giá 100.000đ


Mã Số: VN - 203, CD chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 202 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 201 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 200 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 199 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 198 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 197 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 195, CD chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 194 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 193; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 192; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 191; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 190; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 189; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 188; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 187; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 186; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 185 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 184; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 183 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 182 ; Giá 100.000đ


Mã Số: VN - 181 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 180 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 179 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 178 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 177 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 176 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 175 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 174 ; Giá 120.000đ, CD Fake in tại USA, phôi sọc mã vạch

Mã Số: VN - 173 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 172 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 171 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 170 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 169 ; Giá 200.000đ/1 Bộ 02CD, Âm thanh 1975

Mã Số: VN - 168, Cd chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 167 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 166 ; Giá 200.000đ/1 Bộ 02CD, Âm thanh 1975

Mã Số: VN - 165 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 164 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 163 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 162 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 161 ; Giá 200.000đ/1 Bộ 02CD, Âm thanh 1975

Mã Số: VN - 160 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 159 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 158 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 157 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 156 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 155 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 154, CD chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 153 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 152,  Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 151, CD chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 150 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 149 ; Giá 120.000đ; CD fake USA, phôi sọc mã vạch


Mã Số: VN - 148 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 147 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 146 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 145,  Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 144,  Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 143,  Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 142 ; Giá 120.000đ; CD fake USA, phôi sọc mã vạch

Mã Số: VN - 141 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 140 ; CD chuyển từ source Tape; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 139 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 138 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 137 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 136 ; Giá 200.000đ/1 Bộ 02CD, Âm thanh 1975

Mã Số: VN - 135 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 134 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 133 ; Giá 200.000đ/1 Bộ 02CD, Âm thanh 1975

Mã Số: VN - 132 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 131 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 130 ; Giá 120.000; CD fake USA, phôi sọc mã vạch


Mã Số: VN - 129 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 128 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 127 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 126 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 125 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 124 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 123 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 122 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 121, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 120 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 119,  Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 118, Bộ 02CD âm thanh 1975; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 117, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 116 ; Giá 200.000đ/ bộ 2CD

Mã Số: VN - 115, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ/2C

Mã Số: VN - 114, Giá100.000đ 

Mã Số: VN - 113, Bộ 02CD âm thanh 1975; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 112 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 111 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 110 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 109 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 108 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 107 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 106 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 105 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 104 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 103 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 102 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 101 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 100 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 99 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN -98, Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 97, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 96, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 95, Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 94, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 93, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 92, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 91, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 90 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 89, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 88,  Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 87, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 86 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 85, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 84 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 83 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 82

Mã Số: VN - 81 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 80 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 79, CD chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 78 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 77 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 76 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 75 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 74 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 73 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 72 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 71, CD chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 70 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 69 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 68, CD chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 67, CD chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 66 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 65 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 64 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 63,  Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 62 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 61 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 60 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 59 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 58 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 57 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 56, Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 55, CD chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 54 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 53 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 52 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 51 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 50 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 49, CD chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 48 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 47 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 46, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 45, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 44, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 43, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ


Mã Số: VN - 42, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 41, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 40, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 39, Bộ 02CD âm thanh 1975 ; Giá 200.000đ

Mã Số: VN - 38 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 37 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 36 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 35; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 33 ; Giá 100.000đ 

Mã Số: VN - 32 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 31 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 30 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 29 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 28 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 27 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 26 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 25 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 24, CD chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 23 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 22 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 21 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 20 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 19 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 18 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 17 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 16 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 15 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 14 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 12 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 11 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 10 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 09, CD chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 08, CD chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 07 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 06 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 05 ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 04, CD chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 03, CD chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 02, CD chuyển từ source Tape ; Giá 100.000đ

Mã Số: VN - 01, CD chuyển từ Source Tape ; Giá 100.000đ 


[/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top