[tintuc]  

Ampli LUXMAN L-505S rất đẹp, Remote & dây nguồn jin theo máy. Máy có thiết kế Loundness rất dễ phối ghép với nhiều dòng loa, chơi nhạc vàng & trữ tình rất hay. Giá giao lưu 31,5 triệu.

Ampli MCINTOSH MA-7000 tuyệt đẹp, Remote & dây nguồn jin theo máy. Chơi rất hay nhiều thể loại nhạc. Giá giao lưu 102 triệu.
Ampli LUXMAN L-509S tuyệt đẹp, Remote & dây nguồn jin theo máy. Công suất 240W/1 kênh 4 Ohm & 160W/1 kênh 8 Ohm. Máy có thiết kế Loundness rất dễ phối ghép với nhiều dòng loa, chơi nhạc vàng & trữ tình rất hay. Giá giao lưu 47 triệu.
ACCUPHASE E-406 rất đẹp, chất âm đầy uy lực nhưng rất trữ tình ngọt ngào, rất hay. Giá giao lưu 46 triệu

ACCUPHASE E-305 rất đẹp, chất âm đầy uy lực nhưng rất trữ tình ngọt ngào, rất hay. Giá giao lưu 41 triệu

ACCUPHASE E-303 rất đẹp, chất âm đầy uy lực nhưng rất trữ tình ngọt ngào, rất hay. Giá giao lưu 26 triệu

Ampli DENON 2000 IV tuyệt đẹp, dây nguồn jin, chơi rất hay với dòng loa châu âu. Giá giao lưu 16,5 triệu

Ampli DENON 1500RII rất đẹp, có chỉnh Loudness, dây nguồn jin, chất âm đầy uy lực nhưng ngọt ngào trữ tình, chơi nhạc trữ tình rất hay. Giá giao lưu 11 triệu

Ampli CAYIN A-100T tuyệt đẹp, remote jin. Máy chạy 8 bóng KT88, 2 bóng 12AU7, 1 bóng 12AX7 & 2 bóng 6CG7 toàn bộ bóng jin theo máy. Kích thước ngang 44cm, cao 21cm, sâu 40cm. CS: 70-100W/1 kênh rất dễ phối ghép với nhiều dòng loa, chơi nhạc trữ tình rất hay. Giá giao lưu 32 triệu.Ampli SANSUI 9090 rất đẹp, CS: 100W/1 kênh, rất dễ phối ghép với nhiều dòng loa cổ, chơi nhạc vàng rất hay. Giá giao lưu 28 triệu.
Ampli LUXMAN LX-360 tuyệt đẹp, chạy 4 bóng KT88, rất dễ phối ghép, chơi nhạc vàng & trữ tình rất hay. Giá giao lưu 37 triệu.


MARANTZ 1250 rất đẹp, máy chạy 8 sò sắt, chất âm đầy uy lực nhưng rất trữ tình ngọt ngào, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 19,5 triệu
Pre đèn LUXMAN CL-360 rất đẹp, máy hoạt động rất tốt không ù xì, máy chạy 05 bóng 12AU7 PHILLIP USA & 03 bóng 12AX7 jin theo máy, chất âm rất hay, rất dễ phối ghép với các power đèn & bán dẫn. Giá giao lưu 37 triệu đồng
Ampli SANSUI G-9000DB rất đẹp, rất gấu, chơi nhạc vàng rất hay. Giá giao lưu 52 triệu
Ampli SANSUI 5000X rất đẹp, CS: 320W, Power dính kích tên lửa, chơi nhạc vàng rất hay. Giá giao lưu 22 triệuPre đèn LUXMAN C35 rất đẹp, máy chạy rất tốt không ù xì, có chỉnh bass rất dễ chơi, chất âm rất trữ tình ngọt ngào. Máy chạy 05 bóng 12AX7 jin theo máy & 02 bóng 12AU7 của Mỹ rất dễ phối ghép với nhiều Power đèn & bán dẫn, chơi nhạc vàng & trữ tình rất hay. Giá giao lưu 18 triệu đồng.MARANTZ 4270 rất đẹp, chạy 8 sò sắt, chất âm dầy dặn đầy uy lực nhưng rất trữ tình ngọt ngào, rất dễ phối ghép, chơi nhạc vàng & trữ tình rất hay. Giá giao lưu 16 triệu đồng.Ampli PIONEER A-838 jin nguyên bản, máy tuyệt đẹp, CS: 360W, chất âm đầy uy lực rất dễ phối ghép với nhiều dòng loa, chơi nhạc trữ tình rất hay. Gía giao lưu 10,5 triệu
Ampli LO-D HA-9000D jin nguyên bản, máy tuyệt đẹp, CS: 216W, dòng ampli này là anh em song sinh với DENON 780D, chất âm đầy uy lực nhưng rất trữ tình ngọt ngào, chơi nhạc trữ tình rất hay. Gía giao lưu 8,5 triệuACCUPHASE E-303 (mặt vàng) jin nguyên bản, vỏ gỗ jin, dây nguồn jin theo máy, máy chạy 8 sò sắt Mosfet, rất dễ phối ghép với nhiều dòng loa, chất âm đầy uy lực nhưng rất trữ tình ngọt ngào. Giá giao lưu 32 triệuPrePower ACCUPHASE P-300X & C200X (màu vàng chanh) rất hay, còn Catalog theo máy, dây nguồn jin theo máy, Công suất Power: 150W/1 kênh rất dễ phối ghép với nhiều dòng loa. Giá giao lưu 42 triệu [/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top