[tintuc]

*** Đĩa CD chính hãng Trung tâm Phượng Hoàng sản xuất tại USA, mới 100% chưa qua sử dụng, chất lượng âm thanh rất hay, test bộ dàn Audio tốt.

 *** Mua 01 CD Bao chuyển phát hàng chậm tận nhà (lấy 1CD ship COD + 20K)

 *** Mua từ 02-03 CD Bao chuyển phát hàng COD chậm tận nhà.

 *** Mua từ 04 CD trở lên Bao chuyển phát hàng COD nhanh tận nhà.

 *** Ship COD: Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng.

         LH: Thanh Châu - 0963.797977


Mã số: PH - 46, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 45, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 44, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 43, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 42, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 41, Bìa in lại vi tính, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 40, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 39, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 38, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 37, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 36, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 35, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 34, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 33, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 32, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 31, Bìa sau in lại vi tính, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 30, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 29, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 28, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 27, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 26, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 25, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 24, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 23, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 22, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 21, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 20, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 19, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 18, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 17, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 16, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 15, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 14, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 13, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 12, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 11, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 10, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 09, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 08, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 07, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 06, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 05, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 04, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 03, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 02, Giá 200.000đ

Mã số: PH - 01, Giá 200.000đ


 [/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top