[tintuc]

CD Chính hãng Trung tâm Làng Văn sản xuất tại USA

*** Đĩa CD chính hãng Trung tâm Làng Văn sản xuất tại USA, mới 100% chưa qua sử dụng, chất lượng âm thanh thập niên 90 trung thực rất hay.

 *** Giá đĩa CD được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD.

 *** Giá đã bao phí chuyển phát hàng đến tận nhà và phí Ship COD (Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng).


         LH: Thanh Châu - 0963.797977


LV-280;  Giá 350.000đ/1 bộ 03CD


LV-279;  Giá 150.000đ


LV-278 ;  Giá 200.000đ

LV-277 ;  Giá 200.000đ

LV-276 ;  Giá 200.000đ

LV-275 ;  Giá 200.000đ

LV-274 ;  Giá 200.000đ

LV-273 ;  Giá 400.000đ/Bộ 4CD

LV-272 ;  Giá 400.000đ/Bộ 4CD

LV-271 ;  Giá 400.000đ/Bộ 4CD


LV-270; Giá 200.000đ


LV-269; Giá 200.000đLV-268 ; Giá 150.000đ

LV-267 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-266 ; Giá 150.000đ

LV-265 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-264 ; Giá 130.000đ ; CD Sản xuất tại USA nhưng không chính hãng

LV-263 ; Giá 150.000đ

LV-262 ; Giá 150.000đ

LV-261 ; Giá 150.000đ

LV-260 ; Giá 150.000đ


LV-259 ; Giá 200.000đLV-258 ; Giá 150.000đLV-257 ; Giá 150.000đ

LV-256 ; Giá 150.000đ

LV-255 ; Giá 150.000đLV-254 ; Giá 150.000đ

LV-253 ; Giá 150.000đ

LV-252 ; Giá 150.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-251 ; Giá 150.000đLV-250 ; Giá 150.000đ 

LV-249 ; Giá 150.000đ

LV-248 ; Giá 150.000đ

LV-247 ; Giá 150.000đ

LV-246 ; Giá 150.000đ

LV-245 ; Giá 150.000đ


LV-244 ; Giá 150.000đ

LV-243 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-242 ; Giá 150.000đ 

LV-241 ; Giá 150.000đ


LV-240 ; Giá 150.000đ

LV-239 ; Giá 150.000đ

LV-238 ; Giá 200.000đ

LV-237 ; Giá 150.000đ

LV-236 ; Giá 350.000đ; CD Fake USA, Sản xuất tại USA


LV-235 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-234 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-233 ; Giá 150.000đ

LV-232 ; Giá 150.000đLV-231 ; Giá 150.000đ

LV-230 ; Giá 150.000đ

LV-229 ; Giá 150.000đ

LV-228 ; Giá 150.000đ


LV-227 ; Giá 150.000đLV-226 ; Giá 150.000đ

LV-225 ; Giá 150.000đLV-224 ; Giá 150.000đ

LV-223 ; Giá 150.000đ


LV-222 ; Giá 150.000đ

LV-221 ; Giá 150.000đ

LV-220 ; Giá 150.000đ


LV-219 ; Giá 150.000đ

LV-218 ; Giá 150.000đ

LV-217 ; Giá 150.000đ

LV-216 ; Giá 150.000đ

LV-215 ; Giá 150.000đ

LV-214 ; Giá 150.000đ

LV-213 ; Giá 150.000đ

LV-212 ; Giá 150.000đ


LV-211 ; Giá 150.000đ

LV-210 ; Giá 150.000đ


LV-209 ; Giá 150.000đ


LV-208 ; Giá 150.000đ


LV-207 ; Giá 150.000đ

LV-206 ; Giá 200.000đ
LV-205 ; Giá 150.000đ


LV-204 ; Giá 150.000đ
LV-203 ; Giá 150.000đ


LV-202 ; Giá 150.000đ


LV-201 ; Giá 150.000đ

 LV-200 ; Giá 400.000đ


LV-199 ; Giá 150.000đ


LV-198 ; Giá 200.000đ

LV-197 ; Giá 150.000đ


LV-196 ; Giá 150.000đ


LV-195 ; Giá 200.000đ, Mẫu đặt hàng riêng


LV-194 ; Giá 150.000đ

LV-193 ; Giá 200.000đ

LV-192 ; Giá 200.000đ

LV-191 ; Giá 150.000đ LV-190 ; Giá 150.000đ


LV-189 ; Giá 150.000đ

LV-188 ; Giá 200.000đ ; Bìa 2 láLV-187 ; Giá 150.000đ


LV-186 ; Giá 150.000đLV-185 ; Giá 150.000đ


LV-184 ; Giá 150.000đLV-183 ; Giá 150.000đLV-182 ; Giá 150.000đ


LV-181 ; Giá 150.000đ

 LV-180 ; Giá 150.000đ


LV-179 ; Giá 150.000đ

LV-178 ; Giá 150.000đ

LV-177 ; Giá 150.000đ


LV-176 ; Giá 150.000đLV-175 ; Giá 150.000đ


LV-174 ; Giá 150.000đ
LV-173 ; Giá 150.000đ


LV-172 ; Giá 150.000đLV-171 ; Giá 150.000đ

LV-170 ; Giá 150.000đ

LV-169 ; Giá 150.000đLV-168 ; Giá 150.000đ

LV-167 ; Giá 150.000đ

LV-166 ; Giá 200.000đ

LV-165 ; Giá 130.000đ ; CD sản xuất tại USA nhưng không chính hãng


LV-164 ; Giá 150.000đ

LV-163 ; Giá 150.000đ

LV-162 ; Giá 150.000đ
LV-161 ; Giá 150.000đ


LV-160 ; Giá 150.000đ

LV-159 ; Giá 150.000đ

LV-158 ; Giá 150.000đ


LV-157 ; Giá 150.000đ

LV-156 ; Giá 150.000đ

LV-155 ; Giá 150.000đ

LV-154 ; Giá 150.000đ


LV-153 ; Giá 150.000đ

LV-152 ; Giá 150.000đ


LV-151 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng


 LV-150 ; Giá 150.000đ


LV-149 ; Giá 150.000đ


LV-148 ; Giá 150.000đ


LV-147 ; Giá 150.000đ


LV-146 ; Giá 200.000đ


Giá 130.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

LV-145 ; Giá 150.000đ, Hết hàng


LV-144 ; Giá 150.000đ


LV-143 ; Giá 150.000đ

LV-142 ; Giá 180.000đ


LV-141 ; Giá 150.000đ LV-140 ; Giá 150.000đLV-139 ; Giá 150.000đ

LV-138 ; Giá 150.000đ


LV-137 ; Giá 150.000đLV-136 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

 LV-135 ; Giá 150.000đ


LV-134 ; Giá 150.000đLV-133 ; Giá 150.000đ


LV-132 ; Giá 150.000đ


LV-131 ; Giá 200.000đ

LV-130 ; Giá 150.000đ ; List bài nhạc phôi CD không trùng thứ tự với list của bìa CD

LV-129 ; Giá 350.000đ

LV-128 ; Giá 150.000đ


LV-127 ; Giá 150.000đ


LV-126 ; Giá 150.000đ


LV-125 ; Giá 150.000đ

LV-124 ; Giá 150.000đ

LV-123 ; Giá 150.000đ


LV-122 ; Giá 150.000đ

LV-121 ; Giá 150.000đ


LV-120 ; Giá 200.000đ ; bản tái 2020, Mẫu đặt hàng riêng


LV-119 ; Giá 150.000đLV-118 ; Giá 150.000đ

LV-117 ; Giá 150.000đ

LV-116 ; Giá 150.000đ


LV-115 ; Giá 150.000đ

LV-114 ; Giá 150.000đ ;  Mẫu đặt hàng riêng

LV-113 ; Giá 150.000đ

LV-112 ; Giá 150.000đ


LV-111 ; Giá 150.000đ


LV-110 ; Giá 150.000đ

LV-109 ; Giá 150.000đLV-108 ; Giá 150.000đ

LV-107 ; Giá 150.000đ

LV-106 ; Giá 150.000đ


LV-105 ; Giá 150.000đ


LV-104 ; Giá 150.000đLV-103 ; Giá 150.000đ

LV-102 ; Giá 150.000đ


LV-101 ; Giá 150.000đ


LV-100 ; Giá 150.000đ

LV-99 ; Giá 150.000đ

LV-98 ; Giá 150.000đ

LV-97 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-96 ; Giá 150.000đ


LV-95 ; Giá 150.000đ

LV-94 ; Giá 150.000đ

LV-93 ; Giá 150.000đ

LV-92 ; Giá 150.000đ

LV-91 ; Giá 150.000đ

LV-90 ; Giá 150.000đ

LV-89 ; Giá 150.000đ

LV-88 ; Giá 150.000đ

LV-87 ; Giá 150.000đ

LV-86 ; Giá 150.000đLV-85 ; Giá 130.000đ


LV-84 ; Giá 150.000đ


LV-83 ; Giá 150.000đ


LV-82 ; Giá 150.000đ


LV-81 ; Giá 150.000đ

LV-80 ; Giá 150.000đ

LV-79 ; Giá 150.000đ

LV-78 ; Giá 150.000đ

LV-77 ; Giá 150.000đ

LV-76 ; Giá 150.000đ


LV-75 ; Giá 150.000đ


LV-74 ; Giá 150.000đ

LV-73 ; Giá 150.000đ

LV-72 ; Giá 150.000đ

LV-71 ; Giá 150.000đ


LV-70 ; Giá 150.000đ


LV-69 ; Giá 150.000đLV-68 ; Giá 150.000đ


LV-67 ; Giá 150.000đ


LV-66 ; Giá 130.000đ ; CD Fake USA, Sản xuất tại USA

LV-65 ; Giá 150.000đ
LV-64 ; Giá 150.000đLV-63 ; Giá 150.000đLV-62 ; Giá 150.000đ


LV-61 ; Giá 150.000đ


LV-60 ; Giá 150.000đ


LV-59 ; Giá 150.000đLV-58 ; Giá 150.000đ

LV-57 ; Giá 150.000Đ


LV-56 ; Giá 150.000đ


LV-55 ; Giá 150.000đ


LV-54 ; Giá 150.000đ


LV-53 ; Giá 150.000đ


LV-52 ; Giá 150.000đ


LV-51 ; Giá 150.000đ


LV-50 ; Giá 150.000đ

LV-49 ; Giá 150.000đ


LV-48 ; Giá 150.000đ


LV-47 ; Giá 150.000đ LV-46 ; Giá 150.000đ


LV-45 ; Giá 150.000đ


LV-44 ; Giá 150.000đ LV-43 ; Giá 150.000đ LV-42 ; Giá 150.000đ


LV-41 ; Giá 150.000đ

LV-40 ; Giá 150.000đ LV-39 ; Giá 150.000đ


 LV-38 ; Giá 150.000đ


 LV-37 ; Giá 150.000đ

LV-36 ; Giá 150.000đ


LV-35 ; Giá 150.000đ


 LV-34 ; Giá 150.000đ


 LV-33 ; Giá 150.000đ


 LV-32 ; Giá 150.000đ


 LV-31 ; Giá 150.000đ


 LV-30 ; Giá 150.000đ


 LV-29 ; Giá 150.000đ


 LV-28 ; Giá 150.000đ

LV-27 ; Giá 150.000đ


LV-26 ; Giá 150.000đ


LV-25 ; Giá 150.000đ

LV-24 ; Giá 150.000đ


LV-23 ; Giá 150.000đ


LV-22 ; Giá 150.000đ


 LV-21 ; Giá 150.000đLV-20 ; Giá 150.000đ


LV-19 ; Giá 150.000đ

LV-18 ; Giá 150.000đ

LV-17 ; Giá 150.000đ


 LV-16 ; Giá 150.000đ


LV-15 ; Giá 150.000đ


LV-14 ; Giá 150.000đ


LV-13 ; Giá 150.000đ


  LV-12 ; Giá 150.000đ


  LV-11 ; Giá 150.000đ   LV-10 ; Giá 150.000đLV-09 ; Giá 150.000đLV-08 ; Giá 150.000đ


LV-07 ; Giá 150.000đ


LV-06 ; Giá 150.000đ


LV-05 ; Giá 150.000đ


LV-04 ; Giá 150.000đ


LV-03 ; Giá 150.000đ

LV-02 ; Giá 150.000đLV-01 ; Giá 150.000đ


Giá 150.000đ


Giá 150.000đ, Nhạc Tiếng Pháp
Giá 150.000đ

Giá 150.000đGiá 150.000đ

[/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top