[tintuc]

CD Chính hãng Trung tâm Làng Văn sản xuất tại USA

*** Đĩa CD chính hãng Trung tâm Làng Văn sản xuất tại USA, mới 100% chưa qua sử dụng, chất lượng âm thanh thập niên 90 trung thực rất hay.

 *** Giá đĩa CD được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD.

 *** Giá đã bao phí chuyển phát hàng đến tận nhà và phí Ship COD (Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng).


         LH: Thanh Châu - 0963.797977


Giá 300.000đ


Giá 450.000đ

Giá 450.000đ, phôi đẹp 95%

Giá 400.000đ

Giá 450.000đ

Giá 300.000đ

Giá 450.000đ

Giá 350.000đ

Giá 450.000đ


Giá 550.000đ

Giá 300.000đ

Giá 250.000đ, CD có List bài nhạc không đúng thứ tự theo list in trên bìa

Giá 450.000đ

Giá 400.000đ

Giá 250.000đ

LV-291;  Giá 400.000đ

LV-290;  Giá 300.000đ


LV-289;  Giá 400.000đ

LV-287;  Giá 500.000đ

LV-285;  Giá 300.000đ


LV-281;  Giá 200.000đ

LV-280;  Giá 350.000đ/1 bộ 03CD


LV-279;  Giá 150.000đ


LV-278 ;  Giá 200.000đ

LV-277 ;  Giá 200.000đ

LV-276 ;  Giá 200.000đ

LV-275 ;  Giá 200.000đ

LV-274 ;  Giá 200.000đ

LV-273 ;  Giá 400.000đ/Bộ 4CD

LV-272 ;  Giá 400.000đ/Bộ 4CD

LV-271 ;  Giá 400.000đ/Bộ 4CD


LV-270; Giá 200.000đ


LV-269; Giá 200.000đLV-268 ; Giá 150.000đ


LV-267 ; Giá 200.000đ 

Giá 300.000đ 

LV-266 ; Giá 150.000đ

LV-265 ; Giá 200.000đ 

LV-264 ; Giá 130.000đ ; CD Fake Sản xuất tại USA 

LV-263 ; Giá 150.000đ

LV-262 ; Giá 150.000đ

LV-261 ; Giá 150.000đ

LV-260 ; Giá 200.000đLV-259 ; Giá 200.000đLV-258 ; Giá 150.000đLV-257 ; Giá 150.000đ, Tạm hết hàng

LV-256 ; Giá 150.000đ

LV-255 ; Giá 150.000đLV-254 ; Giá 150.000đ

LV-253 ; Giá 200.000đ

LV-252 ; Giá 150.000đ 

LV-251 ; Giá 300.000đLV-250 ; Giá 200.000đ 
LV-249 ; Giá 150.000đ

LV-248 ; Giá 150.000đ

LV-247 ; Giá 150.000đ

LV-246 ; Giá 150.000đ

LV-245 ; Giá 150.000đ


LV-244 ; Giá 150.000đ

LV-243 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-242 ; Giá 150.000đ 

LV-241 ; Giá 150.000đ


LV-240 ; Giá 150.000đ

LV-239 ; Giá 150.000đ

LV-238 ; Giá 200.000đ

Giá 300.000đLV-237 ; Giá 150.000đ

LV-236 ; 

LV-235 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-234 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-233 ; Giá 150.000đ

LV-232 ; Giá 150.000đLV-231 ; Giá 150.000đ

LV-230 ; Giá 150.000đ

LV-229 ; Giá 150.000đ

LV-228 ; Giá 150.000đ


LV-227 ; Giá 150.000đLV-226 ; Giá 150.000đ

LV-225 ; Giá 150.000đLV-224 ; Giá 150.000đ

LV-223 ; Giá 150.000đ


LV-222 ; Giá 150.000đ

LV-221 ; Giá 150.000đ

LV-220 ; Giá 150.000đ


LV-219 ; Giá 150.000đ

LV-218 ; Giá 150.000đ

LV-217 ; Giá 150.000đ

LV-216 ; Giá 150.000đ

LV-215 ; Giá 150.000đ

LV-214 ; Giá 150.000đ

LV-213 ; Giá 150.000đ

LV-212 ; Giá 150.000đ


LV-211 ; Giá 150.000đ

LV-210 ; Giá 150.000đ


LV-209 ; Giá 150.000đ


LV-208 ; Giá 150.000đ

LV-207 ; Giá 150.000đ

LV-206 ; Giá 200.000đ
LV-205 ; Giá 200.000đ


LV-204 ; Giá 150.000đ
LV-203 ; Giá 150.000đ

                     Phôi LV, Giá 350.000đ


LV-202 ; Giá 150.000đ


LV-201 ; Giá 150.000đ

 LV-200 ; Giá 400.000đ


LV-199 ; Giá 150.000đ


LV-198 ; Giá 200.000đ

LV-197 ; Giá 150.000đ


LV-196 ; Giá 150.000đ


LV-195 ; Giá 200.000đ, Mẫu đặt hàng riêng


LV-194 ; Giá 150.000đ

LV-193 ; Giá 200.000đ

LV-192 ; Giá 200.000đ

LV-191 ; Giá 200.000đ LV-190 ; Giá 150.000đ


LV-189 ; Giá 150.000đ

LV-188 ; CD Bìa 2 lá Giá 200.000đ 
              CD Bìa 1 lá Giá 150.000đ LV-187 ; Giá 150.000đ


LV-186 ; Giá 150.000đ


Giá 200.000đ


LV-185 ; Giá 150.000đ


LV-184 ; Giá 150.000đLV-183 ; Giá 150.000đLV-182 ; Giá 150.000đ


LV-181 ; Giá 150.000đ

 LV-180 ; Giá 150.000đ


LV-179 ; Giá 150.000đ

LV-178 ; Giá 150.000đ

LV-177 ; Giá 150.000đ


LV-176 ; Giá 150.000đLV-175 ; Giá 150.000đ


LV-174 ; Giá 150.000đ, tạm hết hàng


LV-173 ; Giá 150.000đ


LV-172 ; Giá 150.000đLV-171 ; Giá 150.000đ

LV-170 ; Giá 150.000đ

LV-169 ; Giá 150.000đ


Giá 450.000đ

LV-168 ; Giá 150.000đ

LV-167 ; Giá 150.000đ

LV-166 ; Giá 200.000đ

LV-165 ; Giá 130.000đ ; CD sản xuất tại USA nhưng không chính hãng


LV-164 ; Giá 150.000đ

LV-163 ; Giá 150.000đ

LV-162 ; Giá 150.000đ
LV-161 ; Giá 150.000đ


LV-160 ; Giá 150.000đ

LV-159 ; Giá 150.000đ

LV-158 ; Giá 150.000đ


LV-157 ; Giá 150.000đ

LV-156 ; Giá 150.000đ

LV-155 ; Giá 150.000đ

LV-154 ; Giá 400.000đ


LV-153 ; Giá 150.000đ

LV-152 ; Giá 150.000đ


LV-151 ; Giá 200.000đ LV-150 ; Giá 150.000đ


LV-149 ; Giá 150.000đ


LV-148 ; Giá 150.000đ


LV-147 ; Giá 150.000đ


LV-146 ; Giá 200.000đ


Giá 130.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

LV-145 ; Giá 150.000đ, Hết hàng


LV-144 ; Giá 150.000đ


LV-143 ; Giá 150.000đ

LV-142 ; Giá 180.000đ


LV-141 ; Giá 150.000đ LV-140 ; Giá 150.000đLV-139 ; Giá 150.000đ

LV-138 ; Giá 150.000đ


LV-137 ; Giá 150.000đLV-136 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

 LV-135 ; Giá 150.000đ


LV-134 ; Giá 150.000đLV-133 ; Giá 150.000đ


LV-132 ; Giá 150.000đ


LV-131 ; Giá 200.000đ

LV-130 ; Giá 150.000đ ; List bài nhạc phôi CD không trùng thứ tự với list của bìa CD

LV-129 ; Giá 250.000đ


LV-128 ; Giá 150.000đ


LV-127 ; Giá 250.000đ

LV-126 ; Giá 150.000đ


LV-125 ; Giá 150.000đ

LV-124 ; Giá 150.000đ

LV-123 ; Giá 150.000đ


LV-122 ; Giá 150.000đ

LV-121 ; Giá 150.000đ


LV-120 ; Giá 200.000đ ; bản tái 2020, Mẫu đặt hàng riêng


LV-119 ; Giá 150.000đLV-118 ; Giá 150.000đ

LV-117 ; Giá 400.000đ

LV-116 ; Giá 150.000đ


LV-115 ; Giá 150.000đ

LV-114 ; Giá 150.000đ ;  Mẫu đặt hàng riêng

LV-113 ; Giá 150.000đ

LV-112 ; Giá 150.000đ


LV-111 ; Giá 150.000đ


LV-110 ; Giá 150.000đ

LV-109 ; Giá 150.000đLV-108 ; Giá 150.000đ

LV-107 ; Giá 150.000đ

LV-106 ; Giá 150.000đ


LV-105 ; Giá 150.000đ


LV-104 ; Giá 150.000đLV-103 ; Giá 150.000đ

LV-102 ; Giá 150.000đ


LV-101 ; Giá 150.000đ


LV-100 ; Giá 150.000đ

LV-99 ; Giá 150.000đ

LV-98 ; Giá 150.000đ

LV-97 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-96 ; Giá 150.000đ


LV-95 ; Giá 150.000đ

LV-94 ; Giá 150.000đ

LV-93 ; Giá 150.000đ

LV-92 ; Giá 150.000đ

LV-91 ; Giá 150.000đ

LV-90 ; Giá 150.000đ

LV-89 ; Giá 150.000đ

LV-88 ; Giá 150.000đ

LV-87 ; Giá 150.000đ

LV-86 ; Giá 150.000đLV-85 ; Giá 130.000đ


LV-84 ; Giá 150.000đ


LV-83 ; Giá 150.000đ


LV-82 ; Giá 150.000đ


LV-81 ; Giá 150.000đ

LV-80 ; Giá 150.000đ

LV-79 ; Giá 150.000đ

LV-78 ; Giá 150.000đ

LV-77 ; Giá 150.000đ

LV-76 ; Giá 150.000đLV-75 ; Giá 150.000đ


LV-74 ; Giá 150.000đ

LV-73 ; Giá 150.000đ

LV-72 ; Giá 150.000đ

LV-71 ; Giá 150.000đ


LV-70 ; Giá 150.000đ


LV-69 ; Giá 150.000đLV-68 ; Giá 150.000đ


LV-67 ; Giá 150.000đ


LV-66 ; Giá 130.000đ ; CD Fake USA, Sản xuất tại USA

LV-65 ; Giá 150.000đ
LV-64 ; Giá 150.000đLV-63 ; Giá 150.000đLV-62 ; Giá 150.000đ


LV-61 ; Giá 150.000đ


LV-60 ; Giá 150.000đ


LV-59 ; Giá 150.000đLV-58 ; Giá 150.000đ

LV-57 ; Giá 150.000Đ


LV-56 ; Giá 150.000đ


LV-55 ; Giá 150.000đ


LV-54 ; Giá 200.000đ


LV-53 ; Giá 150.000đ


LV-52 ; Giá 150.000đ


LV-51 ; Giá 150.000đ


LV-50 ; Giá 150.000đ

LV-49 ; Giá 150.000đ


LV-48 ; Giá 150.000đ


LV-47 ; Giá 150.000đ LV-46 ; Giá 150.000đ


LV-45 ; Giá 150.000đ


LV-44 ; Giá 150.000đ LV-43 ; Giá 150.000đ LV-42 ; Giá 150.000đ


LV-41 ; Giá 150.000đ

LV-40 ; Giá 150.000đ LV-39 ; Giá 150.000đ


 LV-38 ; Giá 150.000đ


 LV-37 ; Giá 150.000đ

LV-36 ; Giá 150.000đ


LV-35 ; Giá 150.000đ


 LV-34 ; Giá 150.000đ


 LV-33 ; Giá 150.000đ


 LV-32 ; Giá 150.000đ


 LV-31 ; Giá 150.000đ


 LV-30 ; Giá 150.000đ


 LV-29 ; Giá 150.000đ


 LV-28 ; Giá 150.000đ

LV-27 ; Giá 150.000đ


LV-26 ; Giá 150.000đ


LV-25 ; Giá 150.000đ

LV-24 ; Giá 150.000đ


LV-23 ; Giá 150.000đ


LV-22 ; Giá 150.000đ


 LV-21 ; Giá 150.000đLV-20 ; Giá 150.000đ


LV-19 ; Giá 150.000đ

LV-18 ; Giá 150.000đ

LV-17 ; Giá 150.000đ


 LV-16 ; Giá 150.000đ


LV-15 ; Giá 150.000đ


LV-14 ; Giá 150.000đ


LV-13 ; Giá 150.000đ


  LV-12 ; Giá 150.000đ


  LV-11 ; Giá 150.000đ 

  LV-10 ; Giá 150.000đLV-09 ; Giá 150.000đLV-08 ; Giá 150.000đ


LV-07 ; Giá 150.000đ


LV-06 ; Giá 150.000đ


LV-05 ; Giá 150.000đ


LV-04 ; Giá 150.000đ


LV-03 ; Giá 150.000đ

LV-02 ; Giá 150.000đLV-01 ; Giá 150.000đ

Giá 150.000đ


Giá 150.000đ, Nhạc Tiếng Pháp
Giá 150.000đ

Giá 150.000đGiá 150.000đ

[/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top