[tintuc]

CD Chính hãng Trung tâm Làng Văn sản xuất tại USA

*** Đĩa CD chính hãng Trung tâm Làng Văn sản xuất tại USA, mới 100% chưa qua sử dụng, chất lượng âm thanh thập niên 90 trung thực rất hay.

 *** Giá đĩa CD được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD.

 *** Giá đã bao phí chuyển phát hàng đến tận nhà và phí Ship COD (Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng).


         LH: Thanh Châu - 0963.797977


Bộ 4CD ; Giá 400.000đ

Bộ 4CD ; Giá 400.000đ

Bộ 4CD ; Giá 400.000đ


Bộ 4CD ; Giá 400.000đ


Bộ 4CD ; Giá 400.000đ

Giá 150.000đ

Giá 200.000đ

Giá 150.000đ


Giá 150.000đ


Giá 200.000đGiá 150.000đ

Giá 150.000đ

Giá 150.000đ

Giá 150.000đ

Giá 150.000đ

Giá 150.000đ

Giá 150.000đ

Giá 150.000đ

Giá 150.000đ; CD Trung tâm Nhạc Việt

Giá 400.000đ, Bộ 4CD, phôi đẹp 95%

Giá 150.000đ, Liên khúc Quê hương miền Tây Nam Bộ rất hay; Bìa sau CD bị thấm nước

Giá 150.000đ, CD Trung tâm TV

Giá 150.000đ


Giá 150.000đ, CD Trung tâm BTB

Giá 150.000đ

Giá 150.000đ, CD Trung tâm Nhạc Việt

Giá 150.000đ

Giá 150.000đ


LV-284 ; Giá 150.000đ

LV-283 ; Giá 150.000đ

LV-282 ; Giá 150.000đ ; Mẫu hàng đặt riêng, 
không bị lỗi ù xì nền 

LV-281 ; 
Giá 150.000đ ; Mẫu hàng đặt riêng

LV-280 ; Giá 150.000đ ; Mẫu hàng đặt riêng

LV-279 ; Giá 150.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-278 ; Giá 150.000đ ; Mẫu hàng đặt riêng

LV-277 ; Giá 150.000đ; CD Trung tâm Nhạc Việt

LV-276 ; Giá 150.000đ

LV-275 ; Giá 150.000đ

LV-274 ; Giá 150.000đ

LV-273 ; Giá 150.000đ

LV-272 ; Giá 150.000đ

LV-271 ; Giá 150.000đLV-270 ; Giá 150.000đ

LV-269 ; Giá 150.000đ

LV-268 ; Giá 150.000đ

LV-267 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-266 ; Giá 150.000đ

LV-265 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-264 ; Giá 150.000đ ; CD Sản xuất tại USA nhưng không chính hãng

LV-263 ; Giá 150.000đ

LV-262 ; Giá 150.000đ

LV-261 ; Giá 150.000đLV-260 ; Giá 150.000đ


LV-259 ; Giá 150.000đ


LV-258 ; Giá 150.000đLV-257 ; Giá 150.000đ

LV-256 ; Giá 150.000đ

LV-255 ; Giá 150.000đ

LV-254 ; Giá 150.000đ

LV-253 ; Giá 150.000đ

LV-252 ; Giá 150.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-251 ; Giá 150.000đLV-250 ; Giá 150.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-249 ; Giá 150.000đ

LV-248 ; Giá 150.000đ

LV-247 ; Giá 150.000đ

LV-246 ; Giá 150.000đ

LV-245 ; Giá 150.000đ

LV-244 ; Giá 150.000đ

LV-243 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

Giá 150.000đ, CD sản xuất tại USA nhưng không chính hãng

LV-242 ; Giá 150.000đ 

LV-241 ; Giá 150.000đ


LV-240 ; Giá 150.000đ

LV-239 ; Giá 150.000đ

LV-238 ; Giá 150.000đ

LV-237 ; Giá 150.000đ

LV-236 ; Giá 350.000đ; In tại USA nhưng không chính hãng, âm thanh rất hay


LV-235 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-234 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-233 ; Giá 150.000đ

LV-232 ; Giá 150.000đ

LV-231 ; Giá 150.000đ

LV-230 ; Giá 150.000đ

LV-229 ; Giá 150.000đ

LV-228 ; Giá 150.000đ

LV-227 ; Giá 150.000đ

LV-226 ; Giá 150.000đ

LV-225 ; Giá 150.000đ

LV-224 ; Giá 150.000đ

LV-223 ; Giá 150.000đ

LV-222 ; Giá 150.000đ

LV-221 ; Giá 150.000đ

LV-220 ; Giá 150.000đ

LV-219 ; Giá 150.000đ

LV-218 ; Giá 150.000đ

LV-217 ; Giá 150.000đ

LV-216 ; Giá 150.000đ

LV-215 ; Giá 150.000đ

LV-214 ; Giá 150.000đ

LV-213 ; Giá 150.000đ

LV-212 ; Giá 150.000đ

LV-211 ; Giá 150.000đ

LV-210 ; Giá 150.000đ


LV-209 ; Hết hàng


LV-208 ; Giá 150.000đ


LV-207 ; Giá 150.000đ

LV-206 ; Giá 150.000đ


LV-205 ; Giá 150.000đ


LV-204 ; Giá 150.000đ


LV-203 ; Giá 150.000đ


LV-203 ; Giá 200.000đ; 


LV-202 ; Giá 150.000đ


LV-201 ; Giá 150.000đ

 LV-200 ; Giá 400.000đ


LV-199 ; Giá 150.000đ


LV-198 ; Giá 150.000đLV-197 ; Giá 150.000đ


LV-196 ; Giá 150.000đLV-195 ; Giá 200.000đ, Mẫu đặt hàng riêng


LV-194 ; Giá 150.000đ

LV-193 ; Giá 150.000đ

LV-192 ; Giá 150.000đ

LV-191 ; Giá 150.000đ LV-190 ; Giá 150.000đ


LV-189 ; Giá 150.000đ

LV-188 ; Giá 150.000đLV-187 ; Giá 150.000đ


LV-186 ; Giá 150.000đ


LV-185 ; Giá 150.000đ


LV-184 ; Giá 150.000đLV-183 ; Giá 150.000đLV-182 ; Giá 150.000đ


LV-181 ; Giá 150.000đ

 LV-180 ; Giá 150.000đ

LV-179 ; Hết hàng

LV-178 ; Giá 150.000đ

LV-177 ; Giá 150.000đ


LV-176 ; Giá 150.000đLV-175 ; Giá 150.000đ


LV-174 ; Giá 150.000đ
LV-173 ; Giá 150.000đ


LV-172 ; Giá 150.000đLV-171 ; Giá 150.000đ

LV-170 ; Giá 150.000đ


LV-169 ; Giá 150.000đ

LV-168 ; Giá 150.000đ

LV-167 ; Giá 150.000đ

LV-166 ; Giá 200.000đ

LV-165 ; Giá 150.000đ ; CD sản xuất tại USA nhưng không chính hãng


LV-164 ; Giá 150.000đ

LV-163 ; Giá 150.000đ

LV-162 ; Giá 150.000đ

LV-161 ; Giá 150.000đ

LV-160 ; Giá 150.000đ

LV-159 ; Giá 150.000đ

LV-158 ; Giá 150.000đ

LV-157 ; Giá 150.000đ

LV-156 ; Giá 150.000đ

LV-155 ; Giá 150.000đ

LV-154 ; Giá 150.000đ

LV-153 ; Giá 150.000đLV-152 ; Giá 150.000đ

LV-151 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng LV-150 ; Giá 150.000đ


LV-149 ; Giá 150.000đ


LV-148 ; Giá 150.000đ


LV-147 ; Giá 200.000đ


LV-146 ; Giá 200.000đ


Giá 130.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

LV-145 ; Giá 150.000đLV-144 ; Giá 150.000đ


LV-143 ; Giá 150.000đ

LV-142 ; Hết hàng

LV-141 ; Giá 150.000đ LV-140 ; Giá 150.000đLV-139 ; Giá 150.000đ

LV-138 ; Giá 150.000đ


LV-137 ; Giá 150.000đLV-136 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

 LV-135 ; Giá 150.000đ


LV-134 ; Giá 150.000đ


LV-133 ; Giá 150.000đ


LV-132 ; Giá 150.000đ


LV-131 ; Giá 150.000đ

LV-130 ; Giá 150.000đ ; List bài nhạc phôi CD không trùng thứ tự với list của bìa CD

LV-129 ; Giá 200.000đ

LV-128 ; Giá 150.000đ


LV-127 ; Giá 150.000đ


LV-126 ; Giá 150.000đ


LV-125 ; Giá 150.000đ

LV-124 ; Giá 150.000đ

LV-123 ; Giá 150.000đ


LV-122 ; Giá 150.000đ

LV-121 ; Giá 150.000đ


LV-120 ; Giá 200.000đ ; bản tái 2020, Mẫu đặt hàng riêng


LV-119 ; Giá 150.000đ, bản tái 2013,
CD bị lỗi 5 giây đầu của bài số 6 

LV-118 ; Giá 150.000đ

LV-117 ; Giá 150.000đ

LV-116 ; Giá 150.000đ


LV-115 ; Giá 150.000đ

LV-114 ; Giá 150.000đ ;  Mẫu đặt hàng riêng

LV-113 ; Giá 150.000đ

LV-112 ; Giá 150.000đ


LV-111 ; Giá 150.000đ


LV-110 ; Giá 150.000đ

LV-109 ; Giá 150.000đLV-108 ; Giá 150.000đ

LV-107 ; Giá 150.000đ

LV-106 ; Giá 150.000đ


LV-105 ; Giá 150.000đ


LV-104 ; Giá 150.000đ


LV-103 ; Giá 150.000đ

LV-102 ; Giá 150.000đ


LV-101 ; Giá 150.000đ


LV-100 ; Giá 150.000đ

LV-99 ; Giá 150.000đ

LV-98 ; Giá 150.000đ

LV-97 ; Giá 200.000đ ; Mẫu đặt hàng riêng

LV-96 ; Giá 150.000đ


LV-95 ; Giá 150.000đ

LV-94 ; Giá 150.000đ

LV-93 ; Giá 150.000đ

LV-92 ; Giá 150.000đ

LV-91 ; Giá 150.000đ

LV-90 ; Giá 150.000đ

LV-89 ; Giá 150.000đ

LV-88 ; Giá 150.000đ

LV-87 ; Giá 150.000đ

LV-86 ; Giá 150.000đLV-85 ; Giá 130.000đ


LV-84 ; Giá 150.000đ


LV-83 ; Giá 150.000đ


LV-82 ; Giá 150.000đ


LV-81 ; Giá 150.000đ

LV-80 ; Giá 150.000đ

LV-79 ; Hết hàng

LV-78 ; Giá 150.000đ

LV-77 ; Giá 150.000đ

LV-76 ; Giá 150.000đ


LV-75 ; Giá 150.000đ


LV-74 ; Giá 150.000đ

LV-73 ; Giá 150.000đ

LV-72 ; Giá 150.000đ

LV-71 ; Giá 150.000đ


LV-70 ; Giá 150.000đ


LV-69 ; Giá 150.000đ


LV-68 ; Giá 150.000đ


LV-67 ; Giá 150.000đ


LV-66 ; Giá 150.000đ ; CD sản xuất tại USA nhưng không chính hãng

LV-65 ; Giá 150.000đ


LV-64 ; Giá 150.000đ


LV-63 ; Giá 150.000đ


LV-62 ; Giá 150.000đ


LV-61 ; Giá 150.000đ


LV-60 ; Giá 150.000đ


LV-59 ; Giá 150.000đLV-58 ; Giá 150.000đ


LV-57 ; Hết hàng

LV-56 ; Giá 150.000đ


LV-55 ; Giá 150.000đ

LV-54 ; Giá 150.000đ

 LV-53 ; Giá 150.000đ


LV-52 ; Giá 150.000đ


LV-51 ; Giá 150.000đ


LV-50 ; Giá 150.000đ

LV-49 ; Giá 150.000đ


LV-48 ; Giá 150.000đ


LV-47 ; Giá 150.000đ LV-46 ; Giá 150.000đ


LV-45 ; Giá 150.000đ


LV-44 ; Giá 150.000đ LV-43 ; Giá 150.000đ LV-42 ; Giá 150.000đ


LV-41 ; Giá 150.000đ

LV-40 ; Giá 150.000đ, Lời nhạc tiếng Pháp


 LV-39 ; Giá 150.000đ


 LV-38 ; Giá 150.000đ


 LV-37 ; Giá 150.000đ

LV-36 ; Giá 150.000đ


LV-35 ; Giá 150.000đ


 LV-34 ; Giá 150.000đ


 LV-33 ; Giá 150.000đ


 LV-32 ; Giá 150.000đ


 LV-31 ; Giá 150.000đ


 LV-30 ; Giá 150.000đ


 LV-29 ; Giá 150.000đ


 LV-28 ; Giá 150.000đ

LV-27 ; Giá 150.000đ


LV-26 ; Giá 150.000đ


LV-25 ; Giá 150.000đ

LV-24 ; Giá 150.000đ


LV-23 ; Giá 150.000đ


LV-22 ; Giá 150.000đ


 LV-21 ; Giá 150.000đLV-20 ; Giá 150.000đ


LV-19 ; Giá 150.000đ

LV-18 ; Giá 150.000đ

LV-17 ; Giá 150.000đ


 LV-16 ; Giá 150.000đ


LV-15 ; Giá 150.000đ


LV-14 ; Giá 150.000đ


LV-13 ; Giá 150.000đ


  LV-12 ; Giá 150.000đ


  LV-11 ; Giá 150.000đ 

  LV-10 ; Giá 150.000đ


LV-09 ; Giá 150.000đLV-08 ; Giá 150.000đ


LV-07 ; Giá 150.000đ


LV-06 ; Giá 150.000đ


LV-05 ; Giá 150.000đ


LV-04 ; Giá 150.000đ


LV-03 ; Giá 150.000đ

LV-02 ; Giá 150.000đLV-01 ; Giá 150.000đ
[/tintuc]


Hotline: 0963 79 79 77 Top