[tintuc]


CD Chính hãng Trung tâm ASIA sản xuất tại USA

 *** Đĩa CD chính hãng Trung tâm ASIA sản xuất tại USA, mới 100% chưa qua sử dụng, chất lượng âm thanh rất hay, test bộ dàn Audio tốt.

*** Giá đĩa CD được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD.

*** Giá đã bao phí chuyển phát hàng đến tận nhà và phí Ship COD (Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng).

             A - 54. Giá 350.000đ.

A - 53. Giá 350.000đ.A - 52. Giá 350.000đ.

A - 51. Giá 450.000đ. CD được tổng hợp từ bộ CD Mai lỡ mình xa nhau rất hay.

   A - 50. Giá 450.000đ.

   A - 49. Giá 350.000đ. CD được sản xuất chính hãng Trung tâm Asia, bìa VN in lại, bìa giấy dày rất đẹp.

A - 48. Giá 550.000đ. 

A - 47. Giá 350.000đ.

A - 46. Giá 300.000đ. 

A - 45. Giá 350.000đ

A - 44. Giá 350.000đ 

A - 43. Giá 350.000đ

A - 42. Giá 350.000đ

A - 41. Giá 400.000đ 

A - 40. Giá 300.000đ 

A - 39. Giá 400.000đ

A - 38. Giá 450.000đ

A - 37. Giá 300.000đ


A - 36. Giá 300.000đ

A - 35. Giá 300.000đ

A - 34. Giá 300.000đ, Giá 320.000đ


A - 33. Giá 300.000đA - 32. Giá 300.000đ

  
A - 31. Giá 300.000đA - 30. Giá 300.000đ


A - 29. Giá 350.000đ


A - 28. Giá 300.000đ

A - 27. Giá 300.000đ

A - 26. Giá 300.000đ


A - 25 .Giá 300.000đ

A - 24 . Giá 300.000đ A - 23. Giá 300.000đ

 A - 22. Giá 350.000đ

A - 21. Giá 300.000đ


A - 20. Mẫu CD bình thường Giá 350.000đ ; 
Mẫu CD còn nguyên seal giá 400.000đ

A - 19. Giá 300.000đ


A - 18. Giá 350.000đ

A - 17. Giá 300.000đ


A - 16. Giá 300.000đ

A - 15. Giá 300.000đ


A - 14. Giá 350.000đ

A - 13. Giá 300.000đ

A - 12. Giá 300.000đ


A - 11. Giá 350.000đ


A - 10. Giá 350.000đ


A- 09. Giá 300.000đ


A- 08. Giá 350.000đ

A- 07. Giá 350.000đ

A- 06. Giá 300.000đ


A- 05. Giá 350.000đ


A- 04. Giá 350.000đ

A- 03. Giá 350.000đ

A- 02. Giá 350.000đ

A- 01. Giá 350.000đ

Giá 300.000đ

Giá 300.000đ

Giá 200.000đ - CD In tại USA nhưng không chính hãng

Giá 200.000đ - CD In tại USA nhưng không chính hãng


Giá 200.000đ - CD In tại USA nhưng không chính hãng


Giá 200.000đ - CD In tại USA nhưng không chính hãng

Giá 200.000đ - CD In tại USA nhưng không chính hãngGiá 200.000đ - CD In tại USA nhưng không chính hãng


Giá 200.000đ - CD In tại USA nhưng không chính hãng


 [/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top