[tintuc]

CD  Giá 400.000đ/CD

CD  Giá 380.000đ/CD, phôi đẹp 90% do vận chuyển, Play không vấp


CD Gốc của Trung tâm Hoàng yến, CD tồn kho mới 100%, Phôi By JVC, bìa in lại tại USA. Giá 550.000đ/CD

CD rất hay của Trung tâm Shotguns, CD tồn kho mới 100%, Phôi 3 Góc. Giá 650.000đ/CD

CD Gốc của Trung tâm Tú Quỳnh, CD tồn kho mới 100%, Phôi 3 Góc. Giá 650.000đ/CD


CD Gốc của Trung tâm Tú Quỳnh, CD mới 100%, Phôi 3 Góc, với sự góp mặt của nhiều danh ca trữ tình & lãng mạn. Giá 700.000đ/CD
CD Gốc của Trung tâm Tú Quỳnh, CD mới 100%, Phôi By JVC, với sự góp mặt của nhiều danh ca trữ tình & lãng mạn. Giá 700.000đ/CD

CD Gốc tồn kho mới nguyên seal 100%, Phôi 3 Góc. Giá 450.000đ/CD

CD Gốc tồn kho mới nguyên seal 100%, Phôi 3 Góc. Giá 450.000đ/CD[/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top