[tintuc]

*** Đĩa CD các Trung tâm sản xuất tại USA, mới 100% chưa qua sử dụng, chất lượng âm thanh rất hay.

 *** Mua 01 CD Bao chuyển phát hàng chậm tận nhà (lấy 1CD ship COD + 20K)

 *** Mua từ 02-03 CD Bao chuyển phát hàng COD chậm tận nhà.

 *** Mua từ 04 CD trở lên Bao chuyển phát hàng COD nhanh tận nhà.

 *** Ship COD: Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng.


         LH: Thanh Châu - 0963.797977
Đĩa CD Hòa tấu Ghitar Romantic Classical sản xuất tại Mỹ, tổng hợp các bài trữ tình bất hủ rất hay, phôi IDM/CA, giá 150.000đ/CDĐĩa CD chính hãng in tại Mỹ, tuyển chọn các bài hát rất hay của Jimmy Nguyễn giá 300.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 350.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 200.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 300.000đ/CDĐĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 200.000đ/CD, phôi đẹp 85%

Bộ 4 CD Mạnh Quỳnh in tại Mỹ, giá 400.000đ/CDĐĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 200.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 180.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Phôi DADR, giá 200.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 130.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 150.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 200.000đ/CD
 

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 130.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 180.000đ/CD
 

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 150.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 150.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng tại Mỹ, giá 130.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 130.000đ/CDĐĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 150.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 180.000đ/CD
 

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 130.000đ/CD
 

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 150.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 150.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 150.000đ/CDĐĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 170.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 130.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 130.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 150.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 200.000đ/CD
 

Đĩa CD in tại Mỹ, giá 250.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 250.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 250.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 200.000đ/CD

Đĩa CD in tại Mỹ, giá 200.000đ/CD

Đĩa CD in tại Mỹ, giá 250.000đ/CD
 

 Đĩa CD in tại Mỹ, giá 250.000đ/CD

 Đĩa CD in tại Mỹ, giá 250.000đ/CD

Đĩa CD in tại Mỹ, giá 150.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 180.000đ/CD

     Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chãnh hãng


Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chãnh hãng


Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chãnh hãng

Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chãnh hãng


Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chãnh hãng

Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chãnh hãng


Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chãnh hãng

Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chãnh hãng


Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chãnh hãng


Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chãnh hãng


Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chãnh hãng


Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chãnh hãng


Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chãnh hãng


Giá 180.000đ/CD, CD từ Mỹ về nhưng không chính hãng

Giá 200.000đ/CD, CD Trung tâm Thùy Dương

 Giá 350.000đ/CD, CD Trung tâm Thanh Lan, phôi 2 chấm

Bộ Phi Nhung 04CD giá 350.000đ/1 bộ


   Giá 250.000đ/CD, CD Trung tâm Thanh Lan


    CD  từ Mỹ về, phôi CDV/CA, Giá 180.000đ/CD


CD  từ Mỹ về, phôi CDV/CA, Giá 150.000đ/CD


 CD  từ Mỹ về, Giá 130.000đ/CD


 Giá 150.000đ/CD

Giá 130.000đ/CD

 Giá 130.000đ/CD

Giá 130.000đ/CD

Giá 130.000đ/CD

Giá 130.000đ/CD

Giá 150.000đ/CD

Giá 150.000đ/CD

Giá 130.000đ/CD

Giá 130.000đ/CD

Giá 150.000đ/CD

Giá 150.000đ/CD

Giá 150.000đ/CD

Giá 130.000đ/CD [/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top