[tintuc]

*** Đĩa CD các Trung tâm sản xuất tại USA, mới 100% chưa qua sử dụng, chất lượng âm thanh rất hay.

*** Giá đĩa CD được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD.

 *** Giá đã bao phí chuyển phát hàng đến tận nhà và phí Ship COD (Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng).

           LH: Thanh Châu - 0963.797977Giá 300.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA


Giá 300.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA

Giá 350.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA; CD Phôi 2 Góc, bìa In Offset

Giá 200.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA


Giá 200.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA

Giá 200.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA


Giá 350.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA


Giá 250.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA


Giá 300.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA


Giá 300.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA


Giá 250.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA

Giá 200.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA


Giá 250.000đĐĩa CD chính hãng Bích Thu Vân, sản xuất tại USA

Giá 300.000đĐĩa CD chính hãng của TrucHo Music, sản xuất tại USA

Giá 200.000đĐĩa CD chính hãng Trung tâm Eagle, sản xuất tại USA

Giá 350.000đ/1 bộ 2CD. Đĩa CD chính hãng của Trúc Hồ Music, sản xuất tại USA


Đĩa CD  in tại Mỹ nhưng không chính hãng, Giá 350.000đ/CD

Giá 200.000đĐĩa CD chính hãng Trung tâm Eagle, sản xuất tại USA

Giá 250.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA

Giá 200.000đ
Đĩa CD chính hãng Trung tâm Biển Tình, sản xuất tại USA

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Giá 400.000đ/CD. Đĩa CD chính hãng Trung tâm Đời, sản xuất tại USA


Giá 250.000đ/CD. Đĩa CD In tại USA nhưng không chính hãng.

Đĩa CD Hòa tấu Ghitar Romantic Classical sản xuất tại Mỹ, tổng hợp các bài trữ tình bất hủ rất hay, phôi IDM/CA, giá 150.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 350.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 200.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 300.000đ/CDĐĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 350.000đ/CD, phôi đẹp 90%

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 150.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 300.000đ/CD
 

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 180.000đ/CD, phôi đẹp 95%
 

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 200.000đ/CD
 

Đĩa CD in tại Mỹ, giá 180.000đ/CD, Phôi đẹp 90%

Giá 300.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ


Giá 150.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 300.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 300.000đ/CD; 
Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ


Giá 300.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 300.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 120.000đ/CD; Đĩa CD phôi đẹp 90%

Giá 200.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, phôi đẹp 95%

Giá 150.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 150.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 200.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, CD không có bìa trước

Giá 200.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 250.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, CD Trung tâm Thuý Nga

Giá 300.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 300.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, phôi đẹp 90%

Giá 200.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 130.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Tiếng hát Như Quỳnh khi còn ở Việt Nam

Giá 150.000đ/CD; 
Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 300.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 300.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 150.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ


Giá 150.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, CD bìa thấm nước

Giá 150.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 300.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ


Đĩa CD in tại Mỹ, giá 150.000đ/CD, CD không chính hãng

     Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chính hãngGiá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chính hãng

Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chính hãng


Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chính hãng


Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chính hãng


Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chính hãng


Giá 250.000đ; Đĩa CD tái bản in tại Mỹ, không chính hãng


Bộ Phi Nhung 04CD mới 100% nguyên Seal ; giá 350.000đ/1 bộ

Giá 200.000đ/CD; CD Trung tâm Hải Âu

Giá 130.000đ/CD

Giá 130.000đ/CD
Giá 130.000đ/CD

Giá 130.000đ/CD
 [/tintuc]
Hotline: 0963 79 79 77 Top