[tintuc]

*** Đĩa CD các Trung tâm sản xuất tại USA, mới 100% chưa qua sử dụng, chất lượng âm thanh rất hay.

*** Giá đĩa CD được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD.

 *** Giá đã bao phí chuyển phát hàng đến tận nhà và phí Ship COD (Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng).

           LH: Thanh Châu - 0963.797977
Giá 300.000đ/ 1 bộ 02CD (A+B). Âm thanh trước 1975; Đĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA


Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA


Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA


Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA


Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA


Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA


Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA


Giá 150.000đ
Đĩa CD hàng Fake sản xu
ất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 150.000đĐĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA

Giá 300.000đ/1 Bộ (02CD) Đĩa CD hàng Fake sản xuất tại USA


Giá 200.000đĐĩa CD Chính hãng, sản xuất tại USA

Giá 300.000đĐĩa CD Chính hãng, sản xuất tại USA, Mới nguyên seal 100%; tạm hết hàng

Giá 350.000đĐĩa CD Chính hãng, sản xuất tại USA

Giá 300.000đĐĩa CD Chính hãng, sản xuất tại USA

Giá 200.000đĐĩa CD Chính hãng, sản xuất tại USA

Giá 300.000đĐĩa CD Chính hãng Diễm Xưa, sản xuất tại USA


Giá 300.000đĐĩa CD sản xuất tại USA

Giá 300.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA


Giá 300.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA

Giá 350.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA; CD Phôi 2 Góc, bìa In Offset

Giá 200.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA


Giá 200.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA

Giá 200.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA


Giá 350.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA


Giá 250.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA


Giá 300.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA


Giá 300.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA


Giá 250.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA

Giá 200.000đĐĩa CD chính hãng sản xuất tại USA


Giá 250.000đĐĩa CD chính hãng Bích Thu Vân, sản xuất tại USA

Giá 300.000đĐĩa CD chính hãng của TrucHo Music, sản xuất tại USA

Giá 200.000đĐĩa CD chính hãng Trung tâm Eagle, sản xuất tại USA

Giá 350.000đ/1 bộ 2CD. Đĩa CD chính hãng của Trúc Hồ Music, sản xuất tại USA


Giá 200.000đĐĩa CD chính hãng Trung tâm Eagle, sản xuất tại USA

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD

Giá 400.000đ/CD. Đĩa CD chính hãng Trung tâm Đời, sản xuất tại USA


Giá 250.000đ/CD. Đĩa CD In tại USA nhưng không chính hãng.

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Giá 300.000đ/CD
Đĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 500.000đ/ 1Bộ 02CDĐĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 250.000đ


Đĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất
 tại USA
, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất
 tại USA
, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất
 tại USA
, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất
 tại USA
, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất
 tại USA
, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất
 tại USA
, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất
 tại USA
, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất
 tại USA
, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất
 tại USA
, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất
 tại USA
, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất
 tại USA
, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất
 tại USA
, Giá 250.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất
 tại USA
, Giá 250.000đĐĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 200.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 200.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất
 tại USA
, Giá 200.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất
 tại USA
, Giá 200.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất
 tại USA
, Giá 200.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 200.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 200.000đ

Đĩa CD Fake USA, Sản xuất tại USA, Giá 200.000đ


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 350.000đ/CD, phôi đẹp 90%

Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 300.000đ/CD


Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, giá 200.000đ/CD
 

Đĩa CD in tại Mỹ, giá 180.000đ/CD, Phôi đẹp 90%

Giá 300.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ


Giá 300.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 300.000đ/CD; 
Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ


Giá 300.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 120.000đ/CD; Đĩa CD phôi đẹp 90%

Giá 200.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, CD không có bìa trước

Giá 250.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, CD Trung tâm Thuý Nga

Giá 300.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, phôi đẹp 90%

Giá 200.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 150.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ, Tiếng hát Như Quỳnh khi còn ở Việt Nam

Giá 150.000đ/CD; 
Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 300.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 300.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ

Giá 300.000đ/CD; Đĩa CD chính hãng in tại Mỹ


     Giá 200.000đ/CD; CD Trung tâm Hải Âu

Giá 130.000đ/CD

Giá 130.000đ/CD

Giá 130.000đ/CD

Giá 130.000đ/CD
 [/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top