[tintuc]

*** Đĩa CD chính hãng các Trung tâm sản xuất tại Việt Nam, mới 100% chưa qua sử dụng, chất lượng âm thanh rất hay, test bộ dàn Audio tốt.

 *** Giá đĩa CD đã được nếm yết chi tiết trên từng mẫu CD.

 *** Giá đĩa CD đã bao phí ship và phí COD (Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng).

        LH: Thanh Châu - 0963.797977


Giá 250.000 đồng


Giá 150.000 đồng

Giá 150.000 đồng

Giá 150.000 đồng


Giá 150.000 đồng; Chính hãng Audio Space

Giá 150.000 đồng; Chính hãng Audio Space


Giá 150.000 đồng; Chính hãng Audio Space

Giá 130.000 đồng/CD; CD Acoustic Ghitar mộc rất hay

Giá 300.000 đồng/1 Bộ 02 CD; Chính hãng Audio SpaceGiá 150.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng/CD


Giá 250.000 đồng/CD

Giá 250.000 đồng/CD


Giá 250.000 đồng/CD

Giá 250.000 đồng/CD

Giá 250.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CD

Giá 180.000 đồng/BỘ 02CD

Giá 150.000 đồng/CD

Giá 260.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 250.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 150.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 150.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 150.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 150.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng/CD


Giá 100.000 đồng/CDGiá 150.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CDGiá 150.000 đồng/CD

Giá 180.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CD

Giá 200.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CDGiá 250.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CDGiá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc & Test bộ dàn rất hay của HỘi Audio Biên Hoà - Đồng Nai năm 2020

Giá 150.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng/CD

Giá 220.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng/CDGiá 150.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CDGiá 150.000 đồng/CD
Giá 120.000 đồng/CD

Giá 100.000 đồng/CD

Giá 100.000 đồng/CD

Giá 100.000 đồng/CD

Giá 120.000 đồng/CD


Giá 100.000 đồng/CD

Giá 120.000 đồng/CD

CD sản xuất tại USA, giá 150.000đ/1CD

CD sản xuất tại USA, giá 150.000đ/1CDCD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CDCD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

Giá 100.000 đồng/CD, 
CD Chính hãng, Hoà tấu Piano 

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng, CD sản xuất tại USA. Không chính hãng
Giá 100.000 đồng, CD đẹp 95%Giá 100.000 đồng

Giá 150.000 đồng

Giá 150.000 đồng

Giá 100.000 đồng, CD đẹp 95%


Giá 150.000 đồng, CD sản xuất tại USA

Giá 120.000 đồng, CD sản xuất tại USA


Giá 130.000 đồng, CD sản xuất tại USA. Phôi đẹp 95%


Giá 150.000 đồng, CD sản xuất tại USA


CD Quang Lập sản xuất tại USA, giá 150.000đ/1CD

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng


Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 150.000đ; CD in tại USA, Tạm hết hàng

Giá 150.000đ; CD in tại USA, Tạm hết hàng

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 150.000đ; CD in tại USA nhưng không chính hãng

Giá 120.000 đồng/CD, CD tái bản tại Việt Nam, phôi đẹp, CD nhạc cụ Trống, Test bộ dàn rất hay

Giá 120.000 đồng/CD, CD tái bản tại Việt Nam, phôi đẹp,Test bộ dàn rất hay

Giá 200.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc Test bộ dàn rất hay
 
Giá 200.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc Test bộ dàn rất hay

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc & Test bộ dàn rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai năm 2019

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc & Test bộ dàn rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai năm 2016Giá 100.000 đồng/CD, CD kỷ niệm VNAV năm 2012 tuyển chọn các bài nhạc hướng dẫn setup bộ dàn rất hay (bên trong mặt bìa trước CD là sách hướng dẫn)


Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc rất hay

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc rất hay

Giá 100.000 đồng/CD, CD kỷ niệm VNAV tuyển chọn các bài nhạc Test cho Hội thi Ampli đèn toàn quốc.

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc trữ tình rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc trữ tình rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD kèn Saxophone tuyển chọn các bài nhạc rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD kỷ niệm VNAV tuyển chọn các bài nhạc Test cho Hội thi Ampli đèn toàn quốc.

Giá 80.000 đồng/CD

 [/tintuc]


Hotline: 0963 79 79 77 Top