[tintuc]

*** Đĩa CD chính hãng các Trung tâm sản xuất tại Việt Nam, mới 100% chưa qua sử dụng, chất lượng âm thanh rất hay, test bộ dàn Audio tốt.

 *** Giá đĩa CD đã được nếm yết chi tiết trên từng mẫu CD.

 *** Giá đĩa CD đã bao phí ship và phí COD (Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng).

        LH: Thanh Châu - 0963.797977


Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space


Giá 150.000 đồng ; CD Thưởng thức &Test bộ dàn Audio rất hay

Giá 230.000 đồng ; CD Chính hãng Gia Định Audio

Giá 230.000 đồng ; CD Chính hãng Gia Định Audio

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space


Giá 230.000 đồng ; CD Chính hãng Gia Định Audio


Giá 230.000 đồng ; CD Chính hãng Gia Định Audio

Giá 230.000 đồng ; CD Chính hãng Gia Định Audio

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 250.000 đồng ; CD Chính hãng Việt Nam

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space


Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 200.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 100.000 đồng ; CD Test bộ dàn Audio rất hay

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 200.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space



Giá 180.000 đồng ; CD Chính hãng, có Chữ ký của Ca sĩ Hải Quỳnh

Giá 200.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Lạc Hồng (xem Phôi như hình)


Giá 120.000 đồng ; CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam (xem Phôi như hình); CD có Vỏ Hộp Mika đen dày

Giá 120.000 đồng ; CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam (xem Phôi như hình); CD có Vỏ Hộp Mika đen dày


Giá 120.000 đồng ; CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam (xem Phôi như hình); CD có Vỏ Hộp Mika đen dày


Giá 120.000 đồng ; CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam (xem Phôi như hình); CD có Vỏ Hộp Mika đen dày

Giá 120.000 đồng ; CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam (xem Phôi như hình); CD có Vỏ Hộp Mika đen dày

Giá 120.000 đồng ; CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam (xem Phôi như hình); CD có Vỏ Hộp Mika đen dày

Giá 120.000 đồng ; CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam (xem Phôi như hình); CD có Vỏ Hộp Mika đen dày

Giá 120.000 đồng ; CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam (xem Phôi như hình); CD có Vỏ Hộp Mika đen dày

Giá 250.000 đồng ; CD Chính hãng 

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 200.000 đồng ; CD Chính hãng Gia Định Audio

Giá 200.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space
CD có tem chống hàng Fake & có chữ ký của Ca sĩ Tuấn Anh


Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Lạc Hồng (xem Phôi như hình)

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 180.000 đồng ; CD Chính hãng ; Ca sĩ Thái Hoà