[tintuc]

*** Đĩa CD chính hãng các Trung tâm sản xuất tại Việt Nam, mới 100% chưa qua sử dụng, chất lượng âm thanh rất hay, test bộ dàn Audio tốt.

 *** Giá đĩa CD đã được nếm yết chi tiết trên từng mẫu CD.

 *** Giá đĩa CD đã bao phí ship và phí COD (Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng).

        LH: Thanh Châu - 0963.797977

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space


Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 200.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 100.000 đồng ; CD Test bộ dàn Audio rất hay

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 200.000 đồng ; CD Chính hãng Audio SpaceGiá 180.000 đồng ; CD Chính hãng, có Chữ ký của Ca sĩ Hải Quỳnh

Giá 200.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Lạc Hồng (xem Phôi như hình)


Giá 120.000 đồng ; CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam (xem Phôi như hình); CD có Vỏ Hộp Mika đen dàyGiá 120.000 đồng ; CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam (xem Phôi như hình); CD có Vỏ Hộp Mika đen dày

Giá 120.000 đồng ; CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam (xem Phôi như hình); CD có Vỏ Hộp Mika đen dày

Giá 120.000 đồng ; CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam (xem Phôi như hình); CD có Vỏ Hộp Mika đen dày

Giá 120.000 đồng ; CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam (xem Phôi như hình); CD có Vỏ Hộp Mika đen dày

Giá 120.000 đồng ; CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam (xem Phôi như hình); CD có Vỏ Hộp Mika đen dày

Giá 250.000 đồng ; CD Chính hãng 

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 200.000 đồng ; CD Chính hãng Gia Định Audio

Giá 200.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space
CD có tem chống hàng Fake & có chữ ký của Ca sĩ Tuấn Anh


Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Lạc Hồng (xem Phôi như hình)

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 150.000 đồng ; CD Chính hãng Audio Space

Giá 180.000 đồng ; CD Chính hãng ; Ca sĩ Thái Hoà

Giá 180.000 đồng ; CD Chính hãng ; Ca sĩ Thái Hoà

Giá 180.000 đồng ; CD Chính hãng ; Ca sĩ Thái Hoà


Giá 100.000 đồng; CD được tuyển chọn các bài nhạc thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay

Giá 100.000 đồng 

Giá 170.000 đồng (có thêm vỏ hộp đen dày); CD Chính hãng Viết Tân

Giá 160.000 đồng; CD Chính hãng Viết Tân

Giá 160.000 đồng; CD Chính hãng Viết Tân

Giá 150.000 đồng; CD Chính hãng 

Giá 120.000 đồng; CD Chính hãng 

Giá 120.000 đồng; CD Chính hãng 

Giá 150.000 đồng; Chính hãng Audio Space


Giá 300.000 đồng

Giá 160.000 đồng, Phôi tốt

Giá 160.000 đồng, Phôi tốt


Giá 250.000 đồng, Phôi tốt

Giá 250.000 đồng


Giá 150.000 đồng

Giá 150.000 đồng

Giá 150.000 đồng


Giá 150.000 đồng; Chính hãng Audio Space