[tintuc]

*** Đĩa CD chính hãng các Trung tâm sản xuất tại Việt Nam, mới 100% chưa qua sử dụng, chất lượng âm thanh rất hay, test bộ dàn Audio tốt.

 *** Giá đĩa CD đã được nếm yết chi tiết trên từng mẫu CD.

 *** Giá đĩa CD đã bao phí ship và phí COD (Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng).

        LH: Thanh Châu - 0963.797977


Giá 260.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 250.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 150.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 150.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 150.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 150.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng/CD


Giá 100.000 đồng/CDGiá 150.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CDGiá 150.000 đồng/CD

Giá 180.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CD

Giá 200.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CDGiá 250.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CDGiá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc & Test bộ dàn rất hay của HỘi Audio Biên Hoà - Đồng Nai năm 2020

Giá 150.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CD

Giá 220.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CDGiá 150.000 đồng/CD
Giá 120.000 đồng/CD

Giá 100.000 đồng/CD

Giá 100.000 đồng/CD

Giá 100.000 đồng/CD

CD sản xuất tại USA, giá 150.000đ/1CDCD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CDCD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Quang Lập sản xuất tại USA, giá 150.000đ/1CD

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA, Tạm hết hàng

Giá 150.000đ; CD in tại USA, Tạm hết hàng

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc Ghitar Acoustic rất hay

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc & Test bộ dàn rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai năm 2019

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc & Test bộ dàn rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai năm 2016Giá 100.000 đồng/CD, CD kỷ niệm VNAV năm 2012 tuyển chọn các bài nhạc hướng dẫn setup bộ dàn rất hay (bên trong mặt bìa trước CD là sách hướng dẫn)


Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc rất hay

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc rất hay

Giá 100.000 đồng/CD, CD kỷ niệm VNAV tuyển chọn các bài nhạc Test cho Hội thi Ampli đèn toàn quốc.

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc trữ tình rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc trữ tình rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD kèn Saxophone tuyển chọn các bài nhạc rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD kỷ niệm VNAV tuyển chọn các bài nhạc Test cho Hội thi Ampli đèn toàn quốc.

Giá 80.000 đồng/CD

CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 90%, Giá 100.000 đồng/CD


 [/tintuc]
Hotline: 0963 79 79 77 Top