[tintuc]

*** Đĩa CD chính hãng các Trung tâm sản xuất tại Việt Nam, mới 100% chưa qua sử dụng, chất lượng âm thanh rất hay, test bộ dàn Audio tốt.

 *** Mua 01 CD Bao chuyển phát hàng chậm tận nhà (lấy 1CD ship COD + 20K)

 *** Mua từ 02-03 CD Bao chuyển phát hàng COD chậm tận nhà.

 *** Mua từ 04 CD trở lên Bao chuyển phát hàng COD nhanh tận nhà.

 *** Ship COD: Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng.

        LH: Thanh Châu - 0963.797977


Giá 150.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CD, CD chơi Acoustic rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc & Test bộ dàn rất hay của HỘi Audio Biên Hoà - Đồng Nai năm 2020

Giá 160.000 đồng/CD


Giá 150.000 đồng/CD

Giá 220.000 đồng/CDGiá 150.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng/CD

Giá 150.000 đồng/CDGiá 150.000 đồng/CD
Giá 120.000 đồng/CD

Giá 100.000 đồng/CD


Giá 100.000 đồng/CD

Giá 100.000 đồng/CD

Giá 120.000 đồng/CD

Giá 100.000 đồng/CD

Giá 100.000 đồng/CD
CD Chính hãng. Giá 120.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 120.000 đồng/CD


CD sản xuất tại USA, giá 150.000đ/1CDCD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CDCD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD

CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Chính hãng. Giá 100.000 đồng/CD


CD Quang Lập sản xuất tại USA, giá 150.000đ/1CD

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 150.000đ; CD in tại USA

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc Ghitar Acoustic rất hay

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc & Test bộ dàn rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai năm 2019

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc & Test bộ dàn rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai năm 2016Giá 100.000 đồng/CD, CD kỷ niệm VNAV năm 2012 tuyển chọn các bài nhạc hướng dẫn setup bộ dàn rất hay (bên trong mặt bìa trước CD là sách hướng dẫn)


Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc rất hay

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc rất hay

Giá 100.000 đồng/CD, CD kỷ niệm VNAV tuyển chọn các bài nhạc Test cho Hội thi Ampli đèn toàn quốc.

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc trữ tình rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc trữ tình rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD kèn Saxophone tuyển chọn các bài nhạc rất hay

Giá 100.000 đồng/CD, CD kỷ niệm VNAV năm 2015 tuyển chọn các bài nhạc rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD kỷ niệm VNAV tuyển chọn các bài nhạc Test cho Hội thi Ampli đèn toàn quốc.

Giá 100.000 đồng/CDGiá 70.000 đồng/CD

Giá 80.000 đồng/CD

CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 90%, Giá 100.000 đồng/CD

CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 90%, Giá 100.000 đồng/CD

CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 90%, Giá 100.000 đồng/CD

CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 90%, Giá 100.000 đồng/CD

CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 90%, Giá 100.000 đồng/CD

CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 90%, Giá 100.000 đồng/CD

CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 90%, Giá 100.000 đồng/CD

CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 90%, Giá 100.000 đồng/CD

CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 90%, Giá 100.000 đồng/CD

CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 90%, Giá 100.000 đồng/CD


CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 90%, Giá 100.000 đồng/CD

CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 90%, Giá 100.000 đồng/CD

CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 90%, Giá 100.000 đồng/CD

CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 90%, Giá 100.000 đồng/CD


 [/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top