[tintuc]

*** Đĩa CD nhạc Quốc tế chính hãng đã qua sử dụng, Phôi đẹp 90-98%; Chất lượng âm thanh rất hay, test bộ dàn Audio tốt.

*** Giá đĩa CD được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD.

 *** Giá đã bao phí chuyển phát hàng đến tận nhà và phí Ship COD (Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng).

           LH: Thanh Châu - 0963.797977


Giá 100.000 đồng; CD được tuyển chọn các bài nhạc thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay


Giá 100.000 đồng; CD được tuyển chọn các bài nhạc thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay

Giá 100.000đ; CD Tuyển chọn các bài nhạc Thưởng thức & Test bộ dàn Audio rất hay

Giá 200.000đ. Đĩa CD tuyển chọn các bài nhạc Test bộ dàn Audio rất hay.


Giá 200.000đ. Đĩa CD tuyển chọn các bài nhạc Test bộ dàn Audio rất hay.

Giá 200.000đ. Đĩa CD tuyển chọn các bài nhạc Test bộ dàn Audio rất hay.

Giá 200.000đ. Đĩa CD tuyển chọn các bài nhạc Test bộ dàn Audio rất hay.

Giá 120.000đ. CD Sản xuất tái bản tại Việt Nam, Đĩa CD nhạc cụ Trống Test bộ dàn Audio rất hay, không thể thiếu trên kệ CD.


Giá 120.000đ. CD Sản xuất tái bản tại Việt Nam, Đĩa CD tuyển chọn các bài nhạc Test bộ dàn Audio rất hay.

Giá 350.000đ; BONEYM sản xuất tại Đức năm 1992
 CD tuyển chọn các bài Hit rất hay, phôi đẹp 9,8/10Giá 300.000đCD; Model Talking sản xuất tại Đức tuyển chọn các bài Hit rất hay, CD sản xuất 1988, phôi đẹp 9,8/10 


Giá 300.000đ, Model Talking, sản xuất tại Đức năm 1991 tuyển chọn các bài Hit rất hay, phôi đẹp 9,8/10 

Giá 300.000đ Model Talking, sản xuất tại Đức năm 1987 tuyển chọn các bài Hit rất hay, phôi đẹp 9,8/10

Giá 250.000đ MICHAEL JACKSON sản xuất tại Austria by SONY MUSIC, CD tuyển chọn các bài Hit rất hay, phôi đẹp 9,5/10 

Giá 150.000đ;
 MICHAEL JACKSON sản xuất tại Austria by SONY MUSIC 

Giá 250.000đ, CD sản xuất tái bản tại Trung Quốc mới 100% nguyên seal

Giá 250.000đ, CD sản xuất tái bản tại Trung Quốc mới 100% nguyên seal

Giá 220.000đ, CD sản xuất  tại Trung Quốc

Giá 220.000đ, CD sản xuất  tại Trung Quốc

Giá 150.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD; CD Setup hệ thống âm thanh

Giá 250.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 98%

Giá 200.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 98%

Giá 160.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 90%

Giá 180.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 250.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 250.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 90%

Giá 250.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 98%

Giá 250.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 90%

Giá 160.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 90%

Giá 200.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 250.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 160.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 90%

Giá 180.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 180.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 300.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 180.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 180.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 200.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%


Giá 180.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 160.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 90%Giá 180.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 200.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%


Giá 300.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 350.000đ/CD; CD mới nguyên Seal 100%


Giá 250.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 170.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 90%


Giá 180.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 90%

Giá 300.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 98%

Giá 180.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 160.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 250.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 98%


Giá 160.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 90%

Giá 200.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 200.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 98%

Giá 180.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 140.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 80%


Giá 180.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 180.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 160.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 90%
 
Giá 180.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%

Giá 200.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 98%

Giá 200.000đ/CD; CD đã qua sử dụng, Phôi đẹp 95%


Giá 180.000đ/CD


Giá 180.000đ/CD


Giá 180.000đ/CD

Giá 130.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 150.000đ/CD

Giá 130.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 170.000đ/CD


Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 160.000đ/CD


Giá 180.000đ/CD


Giá 180.000đ/CD

Giá 250.000đ/CD

Giá 130.000đ/CD

Giá 300.000đ/CD

Giá 120.000đ/CD

Giá 120.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 150.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 120.000đ/CD

Giá 150.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 150.000đ/CD


Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 150.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 170.000đ/CD


Giá 150.000đ/CD,  CD Trung Quốc đã qua sử dụng

Giá 120.000đ/CD

Giá 120.000đ/CD

Giá 150.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 150.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 150.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD; Hòa tấu Piano

Giá 200.000đ/CD

Giá 100.000đ/CD


Giá 160.000đ/CD

Giá 150.000đ/1CD 


Giá 180.000đ/1CD 


Giá 160.000đ/1CD

 Giá 130.000đ/1CDGiá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 250.000đCD từ USA về & đã qua sử dụngGiá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng, phôi Gold


Giá 200.000đ/CD

Giá 250.000đ/CD; Hoà tấu sáo 

Giá 200.000đ/CD


Giá 200.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD


Giá 160.000đ/CD

Giá 130.000đ/CD


Giá 180.000đ/CD

Giá 250.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD


Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD


Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD


Giá 170.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD


Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 150.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 100.000đ; CD phôi Trung Quốc

Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 150.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 130.000đ

Giá 100.000đ; CD phôi Trung Quốc


Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 150.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 160.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 170.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 170.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 130.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 150.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu rất hay

Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng, có bài Scarborough Fair rất hay

Giá 160.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 170.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay


Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 150.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu kèn rất hay

Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 160.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 150.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay


Giá 150.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 100.000đ

Giá 150.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 130.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ


Giá 180.000đ


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu kèn rất hay

Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu kèn rất hayGiá 150.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 120.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 150.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng  

Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 160.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 170.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 150.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 120.000đCD từ USA về & 
đã qua sử dụng


Giá 100.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 100.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 100.000đCD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 100.000đCD từ USA về & 
đã qua sử dụng

Giá 130.000 đồng/CD, chính hãng Trung tâm Làng Văn USA phát hành
Giá 130.000 đồng/CD, Chính hãng Trung tâm Làng Văn USA phát hành Giá 130.000 đồng/CD, Chính hãng Trung tâm Làng Văn USA phát hànhGiá 130.000 đồng/CD, Chính hãng Trung tâm Làng Văn USA phát hành

Giá 100.000 đồng/CD. CD tuyển chọn các bài nhạc & Test rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai 2020

Giá 100.000 đồng/CD. CD tuyển chọn các bài nhạc & Test rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai 2019

Giá 100.000 đồng/CD. CD tuyển chọn các bài nhạc & Test rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai 2016Giá 100.000 đồng/CD. CD kỷ niệm 10 năm VNAV tuyển chọn các bài nhạc test cho Hội thi ampli Ampli đèn toàn quốcGiá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc trữ tình bất hủ rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc trữ tình bất hủ rất hay

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, Cd tuyển chọn các bài hoà tấu Saxophone rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD  VNAV tuyển chọn các bài nhạc test cho Hội thi ampli Ampli đèn toàn quốc


Giá 100.000 đồng/CD, CD VNAV tuyển chọn các bài nhạc hướng dẫn setup Test bộ dàn (sách hướng dẫn bên trong mặt bìa trước CD)


Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc rất hayGiá 100.000 đồng/CD, CD Tái bản tại VN


Giá 100.000 đồng/CD, CD Tái bản tại VNGiá 100.000 đồng/CD, CD Tái bản tại VN


Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc


Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc


 [/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top