[tintuc]

*** Đĩa CD nhạc Quốc tế, chất lượng âm thanh rất hay, test bộ dàn Audio tốt.

*** Giá đĩa CD được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD.

 *** Giá đã bao phí chuyển phát hàng đến tận nhà và phí Ship COD (Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng).

           LH: Thanh Châu - 0963.797977


Đĩa CD Hòa tấu Ghitar Romantic Classical sản xuất tại Mỹ, tổng hợp các bài trữ tình bất hủ rất hay, phôi IDM/CA, giá 150.000đ/CD

CD BONEYM sản xuất tại Đức rất hay, phôi đẹp 9,8/10, giá 350.000đ


CD Model Talking sản xuất tại Đức rất hay, 
CD mới nguyên Seal 100%sản xuất 1987, giá 480.000đCD Model Talking sản xuất tại Đức rất hay, mới nguyên Seal 100% sản xuất 1988, giá 480.000đ

 CD Model Talking sản xuất tại Đức rất hay, mới nguyên Seal 100% sản xuất 1991, giá 450.000đCD Model Talking sản xuất tại Đức rất hay, phôi mới đẹp 98% sản xuất 1994, giá 300.000đCD MICHAEL JACKSON sản xuất tại Austria by SONY MUSIC, phôi đẹp 9,5/10, giá 250.000đ


Đĩa CD ABBA Made in USA, đã qua sử dụng nhưng phôi đĩa còn rất đẹp, tình trạng phôi 9,5/10. Giá giao lưu 200.000đ/1CD
 

Giá 200.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD, CD bị vấp bài số 3


Giá 180.000đ/CD


Giá 180.000đ/CD

Giá 200.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 200.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD


Giá 250.000đ, CD sản xuất tái bản tại Trung Quốc


Giá 250.000đ, CD sản xuất tái bản tại Trung Quốc


Giá 250.000đ, CD sản xuất tái bản tại Trung Quốc


Giá 250.000đ, CD sản xuất tái bản tại Trung QuốcGiá 200.000đ/1CD Giá 200.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụngGiá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụngGiá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, phôi Gold


Giá 180.000đ/CD


Giá 200.000đ/CD, CD Hotel Califonia

Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD


Giá 200.000đ/CD

Giá 200.000đ/CD; Hoà tấu sáo 

Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 200.000đ/CD


Giá 200.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD


Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 250.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 200.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD

Giá 200.000đ/CD

Giá 200.000đ/CD


Giá 200.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD


Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD


Giá 180.000đ/CD

Giá 180.000đ/CD


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 130.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, có bài Titanic rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, trọng nam trầm rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, nhạc hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, nhạc hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, nhạc hoà tấu thư giãn rất hay


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, nhạc hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 200.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, có bài Scarborough Fair rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, có bài Hello rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụngGiá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu Ghitar rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu kèn rất hay


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu rất hay


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, có bài Hello rất hay 

Giá 180.000đ, CD sản xuất tại HongKong

Giá 200.000đ

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu kèn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu kèn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu kèn rất hay


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu kèn rất hayGiá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng  

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụngGiá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụngGiá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụngGiá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 100.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 100.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụngGiá 100.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 100.000đ, CD từ USA về & 
đã qua sử dụng

Giá 130.000 đồng/CD, chính hãng Trung tâm Làng Văn USA phát hành
Giá 130.000 đồng/CD, Chính hãng Trung tâm Làng Văn USA phát hành Giá 130.000 đồng/CD, Chính hãng Trung tâm Làng Văn USA phát hànhGiá 130.000 đồng/CD, Chính hãng Trung tâm Làng Văn USA phát hành

Giá 100.000 đồng/CD. CD tuyển chọn các bài nhạc & Test rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai 2020

Giá 100.000 đồng/CD. CD tuyển chọn các bài nhạc & Test rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai 2019

Giá 100.000 đồng/CD. CD tuyển chọn các bài nhạc & Test rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai 2016Giá 100.000 đồng/CD. CD kỷ niệm 10 năm VNAV tuyển chọn các bài nhạc test cho Hội thi ampli Ampli đèn toàn quốcGiá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc trữ tình bất hủ rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc trữ tình bất hủ rất hay

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc Ghitar rất hayGiá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, Cd tuyển chọn các bài hoà tấu Saxophone rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD  VNAV tuyển chọn các bài nhạc test cho Hội thi ampli Ampli đèn toàn quốc


Giá 100.000 đồng/CD, CD VNAV tuyển chọn các bài nhạc hướng dẫn setup Test bộ dàn (sách hướng dẫn bên trong mặt bìa trước CD)


Giá 100.000 đồng/CD, CD kỷ niệm VNAV tuyển chọn các bài nhạc rất hayGiá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc rất hayGiá 100.000 đồng/CD, CD Tái bản tại VN


Giá 100.000 đồng/CD, CD Tái bản tại VNGiá 100.000 đồng/CD, CD Tái bản tại VN


Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc


Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc


 [/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top