[tintuc]

*** Đĩa CD nhạc Quốc tế, chất lượng âm thanh rất hay, test bộ dàn Audio tốt.

 *** Mua 01 CD Bao chuyển phát hàng chậm tận nhà (lấy 1CD ship COD + 20K)

 *** Mua từ 02-03 CD Bao chuyển phát hàng COD chậm tận nhà.

 *** Mua từ 04 CD trở lên Bao chuyển phát hàng COD nhanh tận nhà.

 *** Ship COD: Người mua nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng.


         LH: Thanh Châu - 0963.797977


Đĩa CD Hòa tấu Ghitar Romantic Classical sản xuất tại Mỹ, tổng hợp các bài trữ tình bất hủ rất hay, phôi IDM/CA, giá 150.000đ/CD

Đĩa CD sản xuất tái bản tại Trung Quốc, tổng hợp các nhạc & bài test bộ dàn rất hay, giá 200.000đ/CD


 Giá 250.000đ, CD sản xuất tái bản tại Trung Quốc

Giá 250.000đ, CD sản xuất tái bản tại Trung Quốc

Giá 250.000đ, CD sản xuất tái bản tại Trung Quốc

Giá 250.000đ, CD sản xuất tái bản tại Trung Quốc

Giá 250.000đ, CD sản xuất tái bản tại Trung Quốc

Giá 250.000đ, CD sản xuất tái bản tại Trung Quốc

Giá 250.000đ, CD sản xuất tái bản tại Trung Quốc

Giá 250.000đ, CD sản xuất tái bản tại Trung Quốc


Giá 300.000đ, Hoà tấu đàn tranh rất hayGiá 300.000đ, CD Hoà tấu đàn tranh rất hay

Giá 300.000đ, Hoà tấu đàn tranh rất hay


Giá 300.000đ, Hoà tấu đàn tranh rất hay


Giá 300.000đ, Hoà tấu đàn tranh rất hay

Giá 300.000đ, CD Hoà tấu đàn tranh rất hay

Giá 300.000đ, CD Hoà tấu đàn tranh rất hay

Giá 300.000đ, CD Hoà tấu đàn tranh rất hay

Giá 300.000đ, CD Hoà tấu nhạc cụ tre sáo rất hay

 Giá 300.000đ, CD Hoà tấu đàn cổ cầm rất hay

Giá 300.000đ, CD Hoà tấu đàn cổ cầm rất hay

Giá 300.000đ, CD Hoà tấu đàn cổ cầm rất hay

Giá 300.000đ, CD Hoà tấu đàn cổ cầm rất hay

Giá 300.000đ, CD Hoà tấu đàn Tỳ bà rất hay của Nghệ sỹ ZHAOCONG


Giá 320.000đ, CD các bài nhạc trữ tình bất hủ thế giới với lối hoà âm hiện đại rất hay


 CD Trống Japan, giá 150.000đ


 CD Master Superior 2018 rất hay, giá 200.000đ

Giá 300.000đ, CD nhạc Hoa với các bài Test âm thanh rất hay

Giá 150.000đ 

Giá 300.000đ, CD nhạc Hoa với các bài Test âm thanh rất hay

Giá 150.000đ 


Giá 300.000đ, CD các nhạc phẩm trong film Tây Du Ký, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng ngọt ngào rất hay

Giá 300.000đ, CD Hòa tấu đàn cổ cầm thư giãn rất hay 


Giá 300.000đ, CD Test nhạc cụ rất hay

Giá 300.000đ, CD Test nhạc cụ rất hay


Giá 300.000đ, CD Test nhạc cụ trống da rất hay


*** Đĩa CD ABBA Made in USA, đã qua sử dụng nhưng phôi đĩa còn rất đẹp, tình trạng phôi 9,5/10. Giá giao lưu 250.000đ/1CD 

CD MICHAEL JACKSON sản xuất tại Austria by SONY MUSIC, phôi đẹp 9,5/10, giá 250.000đ


Giá 250.000đ/1CD 


CD BONEYM sản xuất tại Đức, phôi đẹp 9,5/10, giá 350.000đCD Model Talking sản xuất tại Đức, phôi đẹp 9,5/10, giá 300.000đ


Giá 250.000đ , CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, có bài Hotel Califinia rất hay


Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, phôi Gold


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, có bài Titanic rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, trọng nam trầm rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, nhạc hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, nhạc hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, nhạc hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 250.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, nhạc hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 200.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, có bài Scarborough Fair rất hay


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, có bài Hello rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng,  hòa tấu Ghitar có bài Black Magic Woman rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu Ghitar rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu kèn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu kèn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu thư giãn rất hay

Giá 200.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu rất hay


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, có bài Hello rất hay 

Giá 180.000đ, CD sản xuất tại HongKong

Giá 200.000đ

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu kèn rất hay


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụngGiá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu kèn rất hay

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu kèn rất hay


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng, hoà tấu kèn rất hay


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng  


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụngGiá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụngGiá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụngGiá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụngGiá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 180.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng

Giá 100.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 100.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụngGiá 100.000đ, CD từ USA về & đã qua sử dụng


Giá 100.000đ, CD từ USA về & 
đã qua sử dụng

Giá 130.000 đồng/CD, chính hãng Trung tâm Làng Văn USA phát hành
Giá 130.000 đồng/CD, Chính hãng Trung tâm Làng Văn USA phát hành Giá 130.000 đồng/CD, Chính hãng Trung tâm Làng Văn USA phát hànhGiá 130.000 đồng/CD, Chính hãng Trung tâm Làng Văn USA phát hành

Giá 100.000 đồng/CD. CD tuyển chọn các bài nhạc & Test rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai 2020

Giá 100.000 đồng/CD. CD tuyển chọn các bài nhạc & Test rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai 2019

Giá 100.000 đồng/CD. CD tuyển chọn các bài nhạc & Test rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai 2018
 

Giá 100.000 đồng/CD. CD tuyển chọn các bài nhạc & Test rất hay của Hội Audio Biên Hoà - Đồng Nai 2016Giá 100.000 đồng/CD. CD kỷ niệm 10 năm VNAV tuyển chọn các bài nhạc test cho Hội thi ampli Ampli đèn toàn quốcGiá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc trữ tình bất hủ rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc trữ tình bất hủ rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc Ghitar rất hay

Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc rất hay

Giá 100.000 đồng/CD, Cd tuyển chọn các bài hoà tấu Saxophone rất hayGiá 100.000 đồng/CD, CD  VNAV tuyển chọn các bài nhạc test cho Hội thi ampli Ampli đèn toàn quốc


Giá 100.000 đồng/CD, CD VNAV tuyển chọn các bài nhạc hướng dẫn setup Test bộ dàn (sách hướng dẫn bên trong mặt bìa trước CD)


Giá 100.000 đồng/CD, CD kỷ niệm VNAV tuyển chọn các bài nhạc rất hayGiá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc rất hay


Giá 100.000 đồng/CD, CD tuyển chọn các bài nhạc rất hayGiá 100.000 đồng/CD, CD Tái bản tại VN


Giá 100.000 đồng/CD, CD Tái bản tại VNGiá 100.000 đồng/CD, CD Tái bản tại VN


Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Giá 150.000 đồng/CDCD nhạc tiếng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc


 [/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top