[tintuc]

*** CD từ Mỹ về chính hãng Trung tâm Ca Dao phát hành, chất âm rất hay. Giá giao lưu 150.000đ/1CD, ship  COD.


CD Cay đắng bờ môi, giá 270.000đ 

CD Tiếng hát muôn trùng, giá 250.000đ

CD Rừng lá thay chưa, phôi bị xước lông mèo, play không vấp, giá 180.000đ


CD Đường xưa lối cũ, giá 170.000đ

CD Tám điệp khúc, giá 170.000đ

Mã số: CD - 29

Mã số: CD - 28

Mã số: CD - 27

Mã số: CD - 26

 

Mã số: CD - 25

Mã số: CD - 24

Mã số: CD - 23, giá 170.000đ

Mã số: CD - 22

Mã số: CD - 21
Mã số: CD - 20

Mã số: CD - 19


Mã số: CD - 18

Mã số: CD - 17

Mã số: CD - 16

 Mã số: CD - 15

Mã số: CD - 14

Mã số: CD - 13

Mã số: CD - 12

Mã số: CD - 11

Mã số: CD - 10

Mã số: CD - 09

Mã số: CD - 08

Mã số: CD - 07

Mã số: CD - 06

Mã số: CD - 05

Mã số: CD - 04

Mã số: CD - 03

Mã số: CD - 02

Mã số: CD - 01[/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top