[tintuc]

PHILIPS LHH-700 rất đẹp, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote TQ, Chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 32 triệu đồng.

PHILIPS LHH-300B jin nguyên bản, máy rất đẹp, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 18 triệu đồng
 SONY X555EX jin nguyên bản, máy rất đẹp, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc trữ tình rất hay. Gía giao lưu 8 triệu 
SONY 555ESD máy rất đẹp, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 6 triệu đồng

SONY 555ESA jin nguyên bản, máy rất đẹp, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc trữ tình rất hay. Gía giao lưu 8,5 triệu 
SONY X7ESD máy rất đẹp, Remote jin, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 12 triệu đồng
SONY X55ES jin nguyên bản, máy rất đẹp, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 6 triệu đồngDENON 1550AR jin nguyên bản, màu vàng chanh, máy rất đẹp, mắt đọc rất tốt không kén đĩa. Gía giao lưu 6 triệu

 [/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top