[tintuc]

ESOTERIS X-10W rất đẹp, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote jin, Chơi nhạc trữ tình rất hay. Giá giao lưu 35 triệu đồng.

ACCUPHASE DP-60 rất đẹp, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote Jin, Chơi nhạc trữ tình rất hay. Giá giao lưu 26 triệu đồng.
PHILIPS LHH-700 rất đẹp, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote TQ, Chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 32 triệu đồng.


CD PHILLIPS LHH-300B tuyệt đẹp, máy còn nguyên thùng xốp, remote jin theo máy, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 19 triệu

SONY X555EX jin nguyên bản, máy rất đẹp, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc trữ tình rất hay. Gía giao lưu 8 triệu 
SONY 555ESD máy rất đẹp, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 6 triệu đồng
SONY 555ESD rất đẹp, Remote TQ, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 5,6 triệu đồngSONY 338ESD rất đẹp, Remote TQ, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 5,7 triệu đồngSONY 338ESD, hàng thu lại của khách, Remote TQ, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 4,7 triệu đồng
SONY 333ESA, hàng thu lại của khách, Remote TQ, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 3,8 triệu đồngSONY XA3ES, hàng thu lại của khách, Remote TQ, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 2,9 triệu đồng
DENON 1550AR mặt vàng, máy rất đẹp, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 5,3 triệu đồng
SONY X7ESD máy rất đẹp, Remote jin, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 12 triệu đồng

 [/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top