[tintuc]

ESOTERIS X-30 tuyệt đẹp, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote jin, dây nguồn jin theo máy, Chơi nhạc trữ tình rất hay. Giá giao lưu 42 triệu đồng.


MARANTZ 15 tuyệt đẹp, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote jin, Chơi nhạc vàng & trữ tình rất hay. Giá giao lưu 37 triệu đồng.


TEAC 25XS rất đẹp, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote jin, dây nguồn jin theo máy, Chơi nhạc trữ tình rất hay. Giá giao lưu 29 triệu đồng.
ESOTERIS X-10W rất đẹp, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote jin, Chơi nhạc trữ tình rất hay. Giá giao lưu 31 triệu đồng.


ACCUPHASE DP-60 rất đẹp, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote Jin, Chơi nhạc trữ tình rất hay. Giá giao lưu 26 triệu đồng.
PHILIPS LHH-700 rất đẹp, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote TQ, Chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 32 triệu đồng.


DENON QS10 III tuyệt đẹp, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote jin, dây nguồn jin theo máy, Chơi nhạc trữ tình rất hay. Giá giao lưu 17 triệu đồng.CD PHILLIPS LHH-300B tuyệt đẹp, máy còn nguyên thùng xốp, remote jin theo máy, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 19 triệu


CD DENON 1650AZ tuyệt đẹp, Remote jin, dây nguồn jin theo máy, mắt đọc rất tốt nhận bài nhanh không kén đĩa, chất âm rất hay. Giá giao lưu 9 triệu


SONY X555EX jin nguyên bản, máy rất đẹp, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc trữ tình rất hay. Gía giao lưu 8 triệu 
SONY 338ESD, hàng thu lại của khách, Remote TQ, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 4,7 triệu đồng
SONY 333ESA, hàng thu lại của khách, Remote TQ, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 3,8 triệu đồngDENON 1550AR mặt vàng, máy rất đẹp, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 5,3 triệu đồng

 [/tintuc]

Hotline: 0963 79 79 77 Top