[tintuc]


MARANTZ 15 tuyệt đẹp, Chơi nhạc vàng & trữ tình rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote jin theo máy, máy đã được nâng cấp ổ cắm để chơi dây nguồn rời cho âm thanh hay hơn, tặng dây nguồn DYI. Giá giao lưu 30 triệu đồng.ACCUPHASE DP-60 rất đẹp, màu vàng chanh, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote jin theo máy, Chơi nhạc trữ tình rất hay. Giá giao lưu 24 triệu đồng.

ESOTERIS X-30 tuyệt đẹp, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote jin, dây nguồn jin theo máy, Chơi nhạc trữ tình rất hay. Giá giao lưu 36 triệu đồng.


TEAC 25XS rất đẹp, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote jin, dây nguồn jin theo máy, Chơi nhạc trữ tình rất hay. Giá giao lưu 32 triệu đồng.
ESOTERIS X-10W rất đẹp, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote jin, Chơi nhạc trữ tình rất hay. Giá giao lưu 33 triệu đồng.PHILIPS LHH-700 rất đẹp, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote TQ, Chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 31 triệu đồng.


DENON QS10 III tuyệt đẹp, Chất âm rất hay, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, Remote jin, dây nguồn jin theo máy, Chơi nhạc trữ tình rất hay. Giá giao lưu 17 triệu đồng.CD PHILLIPS LHH-300B tuyệt đẹp, máy còn nguyên thùng xốp, remote jin theo máy, mắt đọc rất tốt không kén đĩa, chơi nhạc vàng và trữ tình rất hay. Giá giao lưu 17,5 triệu


CD DENON 1650AZ tuyệt đẹp, Remote jin, dây nguồn jin theo máy, mắt đọc rất tốt nhận bài nhanh không kén đĩa, chất âm rất hay. Giá giao lưu 8 triệu


 [/tintuc]Hotline: 0963 79 79 77 Top